Hur säkerställer ni kvaliteten hos leverantörerna på de tillfälliga och de ordinarie ramavtalen?

Vi genomför alltid flera uppföljningar under en ramavtalsperiod, syftet är att proaktivt göra förbättringar samt hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt. Avtalsuppföljning är extra viktigt när ramavtalet fyller en samhällskritisk funktion. Inköpscentralen har samma ambition för uppföljning av det tillfälliga ramavtalet.