Hur ser kraven ut på era ramavtal, kan samma sak hända igen?

Vi som inköpscentral, eller någon annan upphandlande myndighet, kan inte garantera att brister aldrig uppstår i leverantörers verksamhet. Däremot finns sanktioner som både ni som kund och vi som inköpscentral kan använda om en leverantör missköter sig i de nya ramavtalen. Sanktioner finns i form av vite och andra skyldigheter för leverantören att ersätta skador som kan uppstå.