Kan vi få tillgång till den juridiska utredningen i sin helhet?

Vi har i dagsläget inte möjlighet att lämna ut den på grund av att beslutet kan bli föremål för rättslig prövning. Planen är att i ett senare skede ta fram en version av utredningen som omfattar det material som vi har möjlighet att lämna ut.