Vad händer om upphandlingarna blir överprövade?

Då kan du använda vårt tillfälliga ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning 2019 som täcker behov avseende stationära trygghetslarm och larmmottagning. Det tillfälliga ramavtalet omfattar delområde 1 - Trygghetslarm och larmmottagning, delområde 2 - Trygghetslarm, och delområde 3 - Larmmottagning.