Adda

Vad ska vi som kommun göra nu?

Inköpscentralen har den 29 april tilldelat upphandlingarna Trygghetsskapande teknik 2018 och Trygghetslarm och larmmottagning 2019. Det som händer nu är att vi inväntar att avtalsspärren löper ut den 10 maj, om det inte inkommer en överprövning avser vi att teckna ramavtal så snart som möjligt. Därefter kan ni göra avrop från ramavtalen.