19 december 2022 Organisation | Hållbarhet

Addas nya policy driver hållbarhetsarbetet framåt

I förra veckan antog Addas styrelse koncernens nya hållbarhetspolicy. Policyn har tagits fram av Addas ledningsgrupp i nära samarbete med Adda Inköpscentrals hållbarhetsstrateger. Under 2023 kommer vi att fortsätta vårt arbete med att se över våra styrande dokument på hållbarhetsområdet, bland annat genom framtagande av riktlinjer för hållbara inköp.

Policyn är framtagen för alla delar av vår verksamhet – Adda Inköpscentrals ramavtal och dynamiska inköpssystem, Adda Kompetens tjänster och produkter och AffärsConcepts affärsrådgivning.

- Att få på plats en modern, tydlig och lättförståelig hållbarhetspolicy som går att tillämpa på hela verksamheten har varit viktigt för oss, för att kunna driva hållbarhetsarbetet framåt och möta våra kunders behov och långtgående ambitioner, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda.

Hållbarhetsarbete på tre ben

Addas uppdrag är att bidra till att offentlig sektor ska kunna fatta hållbara beslut i sin strategiska försörjning och koncernen har under många år bedrivit ett omfattande hållbarhetsarbete.

- Den nya hållbarhetspolicyn fastslår att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är vår ledstjärna, och särskilt mål 3, 4, 8 12, 13 och 16, säger Emilia Broniarczyk, hållbarhetsstrateg på Adda Inköpscentral.

Agenda 2030 hållbarhetsmål

För att täcka både vårt externa och interna hållbarhetsarbete står policyn på tre ben:

  • Addas erbjudanden ska bidra till ett hållbart samhälle.
  • Addas verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt.
  • Vi på Adda ska bidra till en hållbar arbetsplats.

Riktlinjer för hållbara inköp - ett fortsatt arbete framåt

-  Nästa steg är att se över vår övriga styrande dokument på hållbarhetsområdet. Inte minst ser vi ett behov av att ta fram riktlinjer för hållbara inköp, som förberedelse för om den så kallade ska-reformen träder i kraft, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral.

Ska-reformen aviserades av den förra regeringen och innebär att upphandlande myndigheter ska beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter om upphandlingens art motiverar det. Om reformen träder i kraft blir dessutom upphandlande myndigheter skyldiga att besluta om riktlinjer för hur aspekterna ska beaktas.

-  Vi har redan rutiner för att beakta de här hållbarhetsaspekterna och riktlinjer för bland annat fossilfria transporter, men vi behöver övergripande riktlinjer där vi fastställer vårt ansvar för tillbörlig aktsamhet, våra inköpsmetoder och våra leverantörer, avslutar Peter Nohstedt.

Läs vår hållbarhetspolicy här: Hållbarhetspolicy Adda AB.pdf (125 kB, nytt fönster)

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar