12 oktober 2022 Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal | Fastighet och förvaltning

Elektriska arbetsfordon hjälper kommuner att ställa om och nå målen i Agenda 2030

Många kommuner ställer nu om till en klimatsmart fordonspark. Adda Inköpscentral har därför ett ramavtal för grönyteskötsel och fastighetsförvaltning där samtliga modeller som kan avropas är elektriska - ett mer hållbart alternativ till traditionella fordon.

En av kommunerna som använder ramavtalet Elektriska arbetsfordon är Lidköpings kommun. Björn Stomberg är fordonsstrateg och verksamhetsutvecklare på kommunen, och en van användare av Inköpscentralens avtal.

- Jag ansvarar för helhetssynen av kommunens fordon. Det innebär att jag ansvarar för omställningen av fordonsflottan, fasar ut äldre modeller mot mer moderna samt bygger effektiva och hållbara processer inom mobilitet, berättar Björn.

Ramavtalet har ett stort hållbarhetsfokus. Leverantörerna ska exempelvis bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara leveranskedjor, där stor vikt ligger på mineraler i batterier. Leverantörerna ska också följa lagen om producentansvar för batterier, och batterierna får inte överskrida vissa haltgränser för metaller exempelvis bly och kvicksilver.

Flexibilitet en styrka

- Ramavtalet är flexibelt, med möjlighet att avropa från en särskild fördelningsnyckel, fortsätter Björn. Det betyder att vid mindre avrop har vi stor frihet av välja rätt fordon som passar oss. Vi kan lösa ett behov som uppstår nu. Det ser jag som en styrka. Avtalet är lätt att använda. Det är enkelt att göra rätt. Adda har ett konkret exempel bland stöddokumenten på avtalssidan, som visar hur man använder den särskilda fördelningsnyckeln.

Fordonen kan utrustas med olika tillbehör för att möta olika behov. Det kan exempelvis handla om skåp och flak med hydraulisk tipp. Maskintyperna som erbjuds möter upp mot höga krav på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Vidare är fordonen dessutom tysta och kan användas utan störande buller.

Har du något tips till andra upphandlande myndigheter som funderar på att använda avtalet?

- Ha koll på vilka egenskaper som måste finnas på fordonet för att det ska passa er verksamhet. Det kan finnas en uppfattning hos leverantörerna att ett billigare fordon inte kan hålla samma kvalitet som ett dyrare, men här är det viktigt att definiera vad ni faktiskt behöver, säger Björn och skickar också med ett tips:

- Dessutom, vänd dig gärna till någon upphandlande myndighet som redan har gjort ett avrop. Då får ni själva idéer på hur ni kan resonera kring ert eget avrop.

Är du intresserad av ramavtalet Elektriska arbetsfordon? Läs mer här eller kontakta Henrik Ellung.