16 juni 2022 Krönika

Fler utbildningsinsatser för välfärdens medarbetare

Att kompetensförsörjningen är välfärdens stora utmaning slår Staffan Isling, vd på SKR, återigen fast i sin krönika från 24 maj som har fokus på SKR:s ekonomirapport  som släpptes i början av maj.  

Nya arbetssätt där digitala verktyg används kräver ny och förändrad kompetens och förmågor. Det ser man tydlig i Sveriges Kommuner och Regioners rapport Digitalisering i välfärden - medarbetarnas attityder och erfarenheter. Tittar man specifikt på lärare är det inte mindre än 70% som bedömer att digitaliseringen kommer att påverka kompetenskraven på arbetsplatsen.

Stort behov av kompetensomställning 

Redan tidigt 2021 fick Adda Kompetens i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att stötta deras medlemmar i det livslånga lärandet. Vårt uppdrag är att bygga upp förmågor och resurser för att erbjuda kommuner och regioner lärinitiativ i smarta och moderna format. Att vi har fått det här uppdrag känns otroligt viktigt med tanke på välfärdens behov av kompetensomställning.

Men vi lever i en föränderlig värld där tekniken dagligen gör landvinningar inom nya områden. I den kontexten måste välfärden stärka sin digitala mognad och digitala kompetens. Samtidigt som vi måste ställa om till ett mer invånar– och användarcentrerat arbetssätt. Jag är därför extra stolt över vårt nya samarbete med SKR kring Innovationsguiden som är en metod för tjänstedesign. En metod många kommuner och regioner använder redan idag för att arbeta invånar- och användarcentrerat. Det är otroligt roligt att tillsammans med kommuner och regioner utveckla och skala upp Innovationsguiden ytterligare.

Det behövs mer innovationsförmåga i kommuner och regioner

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska kunna adressera samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030. En färsk studie från Vinnova visar att kommuner och regioner behöver stärka sin innovationsförmåga för att möta välfärdens utmaningar. Här vilar ett tungt ansvar på HR, chefer och ledare att etablera en integrerad och hållbar innovationskultur i hela organisationen. Vårt samarbete med forskaren Leif Denti kring en nyskapande ondemandutbildning om innovationsledarskap känns därför extra relevant och viktigt!  

Genom smarta tekniska lösningar, en kraftfull nationell lärplattform och organisationslicenser för kommuner och regioner har Adda Kompetens anpassat sin avgiftsmodell för att tillgängliggöra utbildningsutbudet till alla välfärdshjältar i kommuner och regioner. Den tekniska lösningen och avgiftsmodellen ger alla kommuner och regioner möjlighet att abonnera på kvalitetssäkrade utbildningar och automagiskt tillgängliggöra dem för alla medarbetare i organisationen.  Avgiftsmodellen är solidarisk och utgår från antalet anställda i organisationen och storleken på utbildningens målgrupp.

Viktigt att tillgängliggöra lärintiativ brett

Det värmer mitt förnyelsebyråkrathjärta att vår nya avgiftsmodell fått ett så positivt mottagande i hela kommun- och regionsverige! Stora och små organisationer i alla landsändar har fått upp ögonen för fördelarna med att sluta köpa enstaka utbildningstillfällen och istället tillgängliggöra lärinitiativ för medarbetare i hela organisationen.

För att möta det stora behovet av kompetensomställning har vi byggt upp en unik nationell utvecklings- och förvaltningsorganisation. Vi har lyckats rekrytera fem vassa utbildningsstrateger och utbildningsdesigners. Vi har också spetskompetens kring förvaltning och utveckling av vår nationella lärplattform, produktionsledare, kommunikatörer och koordinatörer för att säkra en proffsig och agil organisation för nationell skalning av lärandeinitiativ inom välfärdens alla områden.

Viktig spelare i det livslånga lärandets ekosystem

Vi är nu rustade för att ta stormsteg mot vårt mål att bli en självklar och uppskattad aktör i välfärdens ekosystem för livslångt lärande. Det är ett otroligt viktigt, inspirerande och roligt uppdrag och vi arbetar i mycket nära samverkan med både SKR:s sakavdelningar och akademin. Under det senaste året har vi tillsammans lanserat inte mindre än 15 nya utbildningar och nationella lärinitiativ.

Vi är ett bolag som vill bidra till välfärdens omställningsförmåga och det gör mig otroligt stolt.

/Jenny Birkestad, affärsområdeschef, Adda Kompetens
#SmartareVälfärd.

 

 

 

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar