Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

22 mars 2022 Juridik | Digitalisering

Forsknings-juridiskt samarbete kring öppen programvara

När två upphandlingsjurister och en forskare slår sina kloka hjärnor ihop kan det resultera i helt nya perspektiv - och en insiktsfull artikelserie hos Inköpsrådet. Lina Nyman från Adda AffärsConcept och Johan Linåker, senior forskare vid RISE Research Institutes of Sweden, berättar om samarbetet kring öppen programvara och vad som kan vara bra att tänka på när man upphandlar (eller inte upphandlar) it.

news-icon

Mårten Nyström Holm, Johan Linåker, Lina Nyman

I grunden är Lina Nyman jurist och redan under studietiden fastnade hon för dataskyddsfrågor, it-rätt och offentlig upphandling. Därför är hon glad att hon idag får arbeta specialiserat med just de frågorna inom Adda AffärsConcepts verksamhetsområde It och digitalisering.

- I min roll som affärsrådgivare får jag bland annat stötta kunderna med att kommunicera behov som grundas i lagkrav, till en marknad som inte alltid är införstådd i de säregna behov som kunden har. Dessutom händer det väldigt mycket inom it och digitalisering, vilket jag älskar eftersom jag ständigt är ute efter nya utmaningar och sätt att utvecklas! berättar Lina Nyman.

En chans att utvecklas inom ett nytt område dök upp förra året när Johan Linåker, forskare inom öppen programvara besökte Adda AffärsConcept. Han pratade bland annat om hur det offentliga inte utnyttjar öppen programvara till sin fulla potential och att ett av skälen kan vara okunskap om vad det faktiskt är.

- Något jag märkt genom mitt arbete är att det finns ett behov av mycket kunskaps- och metodutveckling kring upphandling av programvara för att undvika inlåsningar till system och av data, samt för att främja konkurrens, innovation och interoperabilitet, förklarar Johan Linåker.

Dialog – en nyckel till framgång i digitaliseringen av Sverige

När Lina, hennes kollega Mårten och Johan började diskutera insåg de att de tre tillsammans skulle kunna göra något för att försöka bidra till diskussion och kunskapsutvecklingen i frågan. Där föddes idéen om att skriva en artikelserie.

Lina tycker att det var givande att samarbeta med Johan i hans egenskap av forskare då det gav nya perspektiv på frågor hon jobbar med varje dag.

- Att jobba med Johan öppnade mina ögon för andra alternativ än upphandling. Eftersom öppen programvara finns fritt tillgänglig kan myndigheter testa den utan föregående upphandling. Jag vill särskilt lyfta samverkansmöjligheterna som finns för öppen programvara, som Johan skriver i artikelserien så finns det goda exempel att hämta ute i Europa, säger Lina

Johan tror att det behövs mycket mer samarbete och dialog mellan upphandlare och de som arbetar med it och digitalisering för att vi ska komma framåt med digitaliseringen av Sverige i stort.

- Behovet syns särskilt på kommunnivå där det råder stora skillnader på förutsättningar men lika krav på ansvar och leverans. Här behöver det komma initiativ centralt som kan samordna och bygga upp aktuell kompetens som alla kan ta del av, säger han.

Fortsatt fokus på upphandling och programvara

Sedan de satte punkt i sista delen av artikelserien har arbetslivet rullat på med nya projekt och uppdrag. För Johan ligger fokus just nu på ett projekt med syfte att analysera risken för sårbarheter i öppen programvara.

- Målet är att myndigheter ska kunna jämföra öppna och proprietära programvaror rättvist vid en anskaffningsprocess, berättar han. Därtill är jag med och utformar ett projekt där vi vill studera hur kommuner bedriver samverkan kring anskaffning och förvaltning av öppen programvara. Likaså utforskar vi inom det öppna programvaruprojektet Upphandling.app hur Dynamiska Inköpssystem (DIS) som upphandlingsform skulle kunna tillämpas för att möjliggöra en agil anskaffning av öppen programvara med en öppen och konkurrensutsatt utveckling.

Lina å sin sida arbetar med flera spännande uppdrag, däribland ett där hon ska hjälpa till att ta fram en upphandlingsstrategi för en upphandling av support för ett verksamhetskritiskt system.

- Det är verkligen roligt, säger Lina, för jag älskar att få komma in så här pass tidigt i inköpsprocessen. Då kan jag tillsammans med kunden skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad upphandling.

Ett annat uppdrag som hon arbetar med parallellt är en upphandling av ett informationshanteringssystem som behöver ha funktionalitet för att hantera flera olika filformat och stora mängder information.

- Gemensamt för båda uppdragen är att ett av upphandlingsmålen är att säkerställa konkurrens och samtidigt se till att leverantörerna har en tillräckligt djup förståelse för kundens behov, säger Lina.

”Ha en effektiv exitstrategi”

Avslutningsvis vill Lina skicka med ett handfast tips till den som vill undvika negativa inlåsningseffekter vid upphandling av it-system.

- Mitt främsta tips är att ha en effektiv exitstrategi. Precis som med kärleksrelationer vill vi aldrig tänka på den dagen relationen kanske kommer ta slut, men det är viktigt att redan från dag ett se till att du kan lämna en dålig (avtals)relation. Effekterna av inlåsning blir påtagliga när verksamhetens vill byta leverantör, eftersom det alltför ofta är först då parterna sätter sig ner för att diskutera kostnaderna för ett eventuellt byte. Det är heller inte det bästa förhandlingsläget för beställaren, eftersom leverantören är medveten om att kunden behöver leverantörens assistans vid ett leverantörsbyte. För att undvika inlåsningseffekter krävs därför att åtgärder vidtas innan avtalstecknandet. Se till att reglera migreringskostnader, öppna dataformat och formerna för samarbete vid en framtida avveckling i avtalet för att skapa de bästa förutsättningarna vid eventuellt byte av leverantör.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Behöver du hjälp med it-upphandling?

It-upphandling är ofta omfattande, komplext och dynamisk. Adda AffärsConcepts affärsrådgivare har såväl sakkunskap som upphandlingsteknisk och upphandlingsrättslig förståelse - vi stöttar dig gärna för att komma i mål med utmanande projekt. 

Läs mer om Adda AffärsConcepts verksamhetsområde It och digitalisering

Vad är öppen programvara?

En öppen programvara är en programvara med öppen programvarulicens där upphovsrättsinnehavarna (det vill säga utvecklarna bakom) ger obegränsad rätt för vem som helst, oavsett syfte, att fritt använda programvaran, inspektera och modifiera dess källkod, och också dela den vidare efter eget tycke. 

Läs mer om vad öppen programvara är i artikel 1 i Johan, Mårten och Linas artikelserie. Du hittar samtliga artiklar genom länkarna till Inköpsrådet nedan. 

Del 1: Dela kostander och undvik inlåsningar

Del 2: Hitta öppen källkod som klarar kraven

Del 3: Utvecklas och förvaltas tillsammans

Del 4: Undvik inläsning vid it-upphandling

Vill du vässa dina kunskaper inom it-upphandling?

Lär dig effektiva verktyg för att genomföra komplexa it-upphandlingar under den här tredagarsutbildningen hos Adda AffärsConcept. Kursstart 11 maj. 

It-upphandlingar i praktiken