30 augusti 2022 Karriär | Organisation

Gemensamt traineeprogram ger insyn i fler organisationer

Andreas Holmer Medbo är en av sju traineer som deltagit i årets Traineeprogram som Adda haft tillsammans med Polisen och Arbetsförmedlingen. Han har under programmet varit placerad på Polisens Inköpsenhet, men gjorde ett nedslag på Adda Inköpscentral i våras. "Möjligheten att få erfarenheter från fler organisationer har bidragit till insikter som jag tar med i vårt arbete med att förvalta skattemedel på bästa möjliga sätt", berättar Andreas.

Bild på Andreas Holmer Medbo framför mur

När man söker traineeprogrammet söker man sig till den organisation som man är mest intresserad av, men under programmet får man också möjlighet att spendera några veckor i de övriga verksamheterna. På så sätt får alla traineer en insyn i alla organisationer i programmet och samlar på sig en bred erfarenhet och kunskap kring inköp.

En möjlighet att snabbt utveckla en bred förståelse för den offentliga affären

Andreas har en masterexamen inom management från Handelshögskolan i Göteborg, och sökte traineeprogrammet direkt efter sin examen.

Hur kommer det sig att du sökte traineeprogrammet?

- Jag fann programmet när jag besökte Polisens hemsida och tyckte att ett gemensamt traineeprogram mellan flera aktörer såg ut som en bra möjlighet att snabbt utveckla en bred förståelse för den offentliga affären . Jag ville också arbeta inom en stor organisation där jag kunde känna mig stolt och trygg med det bidrag och syfte som organisationen fyller i samhället. Dessutom är Polisen en ung myndighet där det händer mycket.

Under fyra veckor under maj och april var Andreas på Adda Inköpscentral.

Vilka arbetsuppgifter hade du som trainee på Adda?

- Hos Adda fick jag vara med och ta fram upphandlingsstrategier samt upphandlingsdokument i branscher jag vanligtvis inte är involverad i. Vi deltog även i intressanta leverantörsmöten, kvartalsmöten samt erfarenhetsutbyten om kategoristyrt inköpsarbete. Jag gjorde också en stor andel administrativt inköpsarbete under min tid på Adda såsom sekretessbeläggning av anbud samt kontroll av leverantörer med anledning av Rysslandssanktionerna.

Vilka insikter tar du med dig från din tid på Adda?

-Adda skiljer sig väsentligt från de andra organisationerna i och med att man är en inköpscentral. Det märks tydligt att Adda Inköpscentral är en stor aktör med mycket kompetens som gör nytta för  kommuner och regioner i deras inköpsarbete. Det gör att det finns goda förutsättningar att påverka avtal och föra dialog med leverantörer. Särskilt när det gäller hållbarhetsområdet som drivs starkt inom Adda. Att ha den kompetensen själva inom en region eller kommun är en stor utmaning.

- Jag tar också med mig att Adda är en trevlig arbetsplats. Jag kände mig väldigt välkomnad och det är en öppen och skön stämning. Det märks att trivsel är ett stort fokus. Och sen hör man många intressanta dialoger i korridorerna i och med att större delen av organisationen centrerar runt offentlig upphandling.

”Det finns ett genuint intresse från alla jag möter”

Vad tar du med dig efter tiden som trainee?

- Möjligheten att få erfarenheter från fler organisationer har bidragit till insikter som jag tar med i vårt arbete med att förvalta skattemedel på bästa möjliga sätt. Det finns ett genuint intresse från alla jag möter att höra de perspektiv och insikter vi tar med oss från bland annat de andra organisationerna i traineeprogrammet. Jag tar också med mig samarbetet med de övriga traineerna. Vi har haft regelbunden dialog under hela programmet och det har varit givande rent professionellt men också väldigt roligt! Vi har blivit en tajt grupp och bildat ett nätverk som jag tror kommer hjälpa oss i vårt fortsatta arbetsliv

När man börjar traineeprogrammet blir man också anställd i den organisation man sökt sig till. Den anställningen fortsätter också efter traineeprogrammet som avslutas i vecka. För Andreas del innebär det att han snart går in i en mer strategisk roll.

Vad ser du fram emot efter programmet?

-Jag ser fram emot att fortsätta utveckla min förståelse för den offentliga affären och hur den kan förbättras. Jag ser även med spänning fram emot att vara en del i det ständiga arbete som sker med att utveckla och effektivisera Polisens inköpsprocesser. Vi traineer kommer också fortsätta följas åt och det ska bli spännande att följa de andras resor på Adda och Arbetsförmedlingen.

Tack Andreas!