Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

17 maj 2022 Upphandling

Hållbar upphandling – det här ska du tänka på

Hållbarhet är ett hetare ämne än någonsin och Sverige fokuserar alltmer på klimat, miljö och sociala frågor i vår försörjning och produktion. Karen Arista Lindqvist är senior affärsrådgivare och jurist på Adda AffärsConcept och hjälper många av sina kunder med frågor kring hållbar upphandling.

news-icon

(På bild: Karen Arista Lindqvist)

För att nå hållbarhetsmålen måste hela samhället bidra, inte minst upphandlande myndigheter som hanterar omfattande resurser och har makten att påverka marknaden. Ett sätt att göra det är att jobba med hållbar upphandling, men vad är det egentligen? Karen förklarar:

- Hållbar upphandling är ett brett begrepp som innebär att offentlig upphandling omfattar beaktande av miljömässiga (som klimat och miljö) sociala (som sysselsättningsfrämjande hänsyn och schyssta arbetsvillkor) och ekonomiska (som livscykelkostnader, innovation)

Tidspress en utmaning för hållbar upphandling

Att upphandla hållbart är inte alltid lätt, särskilt inte när tiden är knapp. Karen säger att tilltagna tidsramar är avgörande för att hinna ställa krav och anpassa tilldelningskriterier och avtalsvillkor utifrån den specifika upphandling som ska genomföras.

-  För att få ett väl underbyggt underlag är det bra om du har genomfört förstudier och marknadsdialoger för att på ett tillfredsställande och genomtänkt sätt hitta lämpliga hållbarhetsaspekter, säger hon, det går inte att hasta förbi.

Karen ser att just tidspressen är utmanande för många som jobbar med hållbar upphandling.

- Risken är att tiden inte räcker till och man måste påskynda underlaget vilket kan leda till att man inte hinner med att ange några hållbarhetskrav i upphandlingen, något som kanske var ett mål från början.

- En annan utmaning är att det kan saknas kompetens inom den upphandlande myndigheten för att ange hållbarhetsaspekter i upphandlingar. Ett bra tips är att ta stöd av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Även vi på Adda AffärsConcept har stor vana av att ställa hållbarhetskrav och hjälper gärna till om kompetensen behöver stärkas upp.

Konsekvenser av brist på hållbarhetskrav

Konsekvensen av brist på tid och kunskap kring hållbar upphandling är att tillräcklig hänsyn inte tas till hållbarhetsaspekterna när upphandlingen utformas vilket påverkar både klimat, miljö och människor negativt.

- Om vi bortser från till exempel social hållbarhet i våra upphandlingar missar vi möjligheter som att bidra till att få personer i jobb som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och om vi inte ställer ut arbetsrättsliga villkor när det är behövligt riskerar människor att jobba under oschyssta villkor på farliga arbetsplatser med orimligt låg lön. Det är därför jätteviktigt att vi fångar upp de här bitarna i vår upphandling tidigt, säger Karen.

Just nu bearbetas dessutom ett lagförslag som gör gällande att klimatet ska beaktas vid offentlig upphandling. Lagförslaget skulle ha trätt i kraft 1 juli men har skjutits upp.

- Om det införs kommer det innebära hårdare krav på att upphandlande myndigheter ska ta hänsyn till klimatpåverkan i sina upphandlingar. I förslaget har man skärpt formuleringen som nu lyder ”klimatet bör beaktas vid offentlig upphandling” till att ”klimatet ska beaktas”, förklarar Karen.

Glöm inte upphandlingsregelverket och uppföljningen

Även om hållbarhetsaspekterna är viktiga för att bidra till ett hållbart samhälle, får de fortfarande inte strida mot de upphandlingsrättsliga principerna.

- Gör de det kan det leda till överprövning, säger Karen. Det är därför viktigt att hållbarhetsaspekterna är genomtänkta och att man hittar en balans mellan inga villkor alls eller villkor som för upphandlingsobjektet är alltför långtgående.

Hållbarhetskrav bör givetvis följas upp för att var verkningsfulla och inte bli tandlösa gentemot leverantörerna. Därför gäller det att redan tidigt i upphandlingsskedet fundera över kravens uppföljningspotential.

- Uppföljningen har sin grund i vad som angetts i upphandlingsdokumentet, det är därför viktigt att krav samt villkor är genomtänkta och möjliga att följa upp. Redan i ett tidigt skede är det klokt att fundera över hur uppföljningen praktiskt ska gå till och vilka parametrar man ska titta på, säger Karen. Se också till att underlaget är skrivet på ett lättförståeligt sätt så att det kan övertas av någon som inte varit med och utformat det.

 

Hur kan man lära sig mer? 

 - Dels ska man se till att hålla sig uppdaterad och omvärldsbevaka vad som händer inom området. Vi på Adda AffärsConcpet har även en endagskurs med fokus på miljö-, sociala- och arbetsrättsliga aspekter i upphandling. Vill man ha ännu mer hjälp kan man även anlita oss för de här frågorna, vi arbetar alltid kompetensöverförande med fokus på hur upphandling och inköp kan bidra till att uppnå verksamhetsmål kopplade till t.ex. hållbarhet.

Karens fyra tips för hållbar upphandling

 • Se till att ha en gedigen tidsplan så att du hinner ta fram ett genomtänkt och balanserat upphandlingsunderlag.
 • Ta stöd av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, Adda Inköpscentrals hållbarhetsmallar och annan extern hjälp om kompetensen kring hållbar upphandling behöver stärkas upp.
 • Glöm inte bort de upphandlingsrättsliga principerna.
 • Planera för uppföljningen tidigt i processen för att säkerställa att den kan genomföras på ett korrekt och effektivt sätt.
Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Gå en kurs i hållbar upphandling

Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor i upphandling

Innehåll:

 • Introduktion till hållbar offentlig upphandling
 • Hållbarhetsaspekter i hela upphandlingsprocessen (uteslutning, kvalificering, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och som särskilda kontraktsvillkor)
 • Genomgång av relevant rättspraxis
 • Olika sätt att formulera och följa upp miljö-, sociala och arbetsrättsliga villkor

Nästa tillfälle: På distans 8 juni 

Hållbar upphandling

Innehåll:

 • Vad innebär det att upphandla hållbart?
 • Vilka är hållbarhetsriskerna?
 • Vilka krav är lämpliga att ställa?
 • Vilken uppföljning är lämplig?

Nästa tillfälle: Kursen är webbaserad och genomförs på egen hand

Hållbarhetsmallar hos Adda Inköpscentral

Här hittar du mallar och checklistor för hållbara upphandlingar hos Adda Inköpscentral. Du kan också läsa mer om hur Inköpscentralen arbetar med hållbarhet i sina ramavtal. 

 

Till sidan om hållbara leveranskedjor

Hållbarhetskriterier hos Upphandlingsmyndigheten

I Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling. 

Anlita en affärsrådgivare

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare har spetskompetens inom upphandling till offentlig sektor och ger rådgivning till myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen. Vi kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig göra lyckade affärer!

Kontakta oss så berättar vi mer