27 januari 2022 Utbildningar | Organisation | Digitalisering

Framtidsseminarium om Kompetensförsörjning - en av välfärdens största utmaningar

Över 200 personer deltog vid årets första framtidsseminarium om stabil försörjning. Ämnet var kompetensförsörjning, som är en av välfärdens största utmaningar. Hur ställer vi om till ett livslångt lärande och vad behöver en organisation göra?

- Vi kan inte fortsätta som vi har gjort, då behöver vi bli många fler. Vi behöver istället hitta nya arbetssätt för att klara av den omställning som behövs. Använda våra förmågor, lära om och lära nytt. Så inledde Addas VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell morgonens seminarium.

Panelen som bestod av Carl Heath – Senior forskare Rise, Monica Skagne – Kommundirektör Växjö Kommun och Leif Denti – PhD organisationspsykologi Göteborgs universitet under ledning av Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd Adda, var samstämmig i många avseenden. Det är viktigt att vi samlar kraft och samarbetar i området för att lyckas skapa livslång kompetensförsörjning.

Men hur kan vi lyckas och vilka verktyg finns för att skapa livslång och strategisk kompetensförsörjning?

- Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra och bli mer strategiska i kompetensförsörjningen, sa Carl Heath.

Carl Heath berättade om samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande, där regeringen gett i uppdrag under 2021 som samlar 10 arbetsgrupper med över 250 deltagare i syfte att tillsammans identifiera förutsättningar och behov.

Det handlar bland annat om att utveckling av individen behöver pågå hela livet och kan inte stanna av vid första arbetet. Inom programmet finns en gemensam vision om att Sverige ska vara en framstående nation i frågan och ha den kompetens på plats för att demokratiskt välfungerande och effektiv offentlig sektor. Läs mer om programmet här (länk)

- Vi behöver även prata om kompetensväxlingen, säger Monica Skagne.

Monica Skagne känner till livslångt lärande och uppskattar att det ligger på en nationell nivå, men anser att det behöver bli tydligt för fler hur vi utvecklar oss.

- Vi behöver ha förmåga att utveckla oss i takt med den förändring vi har i samhället. För att uppnå det behövs benchmark och förmedling av hur arbetsmarknaden utvecklas. Då blir det lättare att ta eget ansvar för sin kompetensutveckling inledde Monica Skagne.

Växjö kommun har tagit fram en ny digitala utbildningsplattform som redan visar på goda effekter när utbildning blir mer tillgänglig för medarbetarna och en del i vardagen. Tillsammans med deras kontinuerliga arbete med sussessionsplanering varje år kan de se till att ha resurser på plats för att kunna utvecklas i takt med samhället. Monica berättade vidare att de genom utbildningsplattformen kan se att det skapas och förmedlas kunskap inom många olika professioner som har ökat förståelsen för helheten och organisationen hos medarbetarna.

- Det gäller att skapa positiva konsekvenser för den som vill förkovra sig, säger Leif Denti och fortsätter:

- Det handlar om hur vi möjliggör för personerna att utveckla sig. Kompetens är den viktigaste faktorn i en organisation, det slår flera undersökningar fast. Men för att det ska vara möjligt krävs en positiv kultur, som främjar nyfikenhet att lära och lära om.

Den positiva kulturen kommer från hur organisationen mottar engagemang från medarbetarna och därmed möjlighet att skapa positiva konsekvenser för den som vill förkovra sig.

Vad är den praktiska förutsättningen för livslångt lärande?

Enligt Leif Denti handlar det om tid, som är den praktiska förutsättningen. Hur mycket tid ska arbetstagaren lägga på daglig verksamhet, det som är här och nu, och hur mycket tid på framtidens frågor?

- Ungefär en timma en gång i veckan så skapar vi kontinuitet i vår utveckling och kompetensförsörjningen, berättade Leif.

Det bubblade i eftersnacket och klart är att detta inte var det sista seminariet på ämnet, här finns det mycket mer att samtala om.

Adda Kompetens har flera saker på gång inom ämnet och detta var startskottet för Livslångt lärande.

Läs mer om Addas satsning här>>

Nästa seminarium äger rum den 17 mars, skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att säkerställa att du får information i tid.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar