20 juni 2022 Utbildningar

Strategisk lokalförsörjning - hur hittar man rätt lokal i rätt tid?

Adda AffärsConcept har tillsammans med Norem startat en ny utbildning för den som vill bli diplomerad lokalstrateg. Pär Carlsson, CEO på Norem och Rickard Andersson, senior affärsrådgivare på Adda AffärsConcept inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad berättar hur idén föddes och vad resultatet blev.

Pär Carlsson, Norem och Rickard Andersson, Adda AffärsConcept

Det saknas en heltäckande grundutbildning för kommunernas lokalstrateger, insåg Pär Carlsson på Norem en dag för snart ett år sedan, när han deltog som expertföreläsare på samma utbildningsseminarium som Adda AffärsConcept om just strategisk lokalförsörjning.

-  Där föddes idéen om att göra något ihop. Adda AffärsConcept och deras kompetens inom de här frågorna är ett perfekt komplement till vår egen, säger Pär och Rickard instämmer:

- Vi på Adda AffärsConcept kände samma. Vi arbetar mycket med upphandlingsfrågor kopplade till lokalförsörjning, till exempel om ett hyreskontrakt ska upphandlas enligt LOU eller inte. Där såg vi att det bland våra kunder fanns behov av tillgång till kunskap inom lokalförsörjning i ett vidare perspektiv. Det blev helt perfekt att göra en utbildning på området tillsammans med Norem.

Vad gör då en lokalstrateg?

- Precis det ordet indikerar - som lokalstrateg är man kommunens strategiska roll i alla lokalfrågor. Det innefattar att se till att kommunen har rätt lokaler i rätt tid och att över tid anpassa och ha rätt lokalvolymer i takt med kommunens utveckling, berättar Pär. Rollen är bred och strategisk och innefattar allt ifrån ekonomi till juridik och teknik. Det är viktigt att ha förståelse för hela fastighetsprocessen men också för verksamheternas olika behov.

En av de största utmaningarna inom lokalförsörjning är just att ha rätt lokal på rätt plats i rätt tid. Pär menar att det kan vara svårt att analysera behovet i ett tillräckligt tidigt skede.

- Den här utbildningen ger ledande kunskap och tips på hur man i kommuner bör arbeta för att komma så nära som möjligt med de fakta och data som finns tillgängliga, berättar han, den ger många handfasta verktyg och metoder för hur man ska lyckas med lokalförsörjningen på bästa sätt.  

Utbildningen Diplomerad lokalstreteg är tre dagar varav den första sker fysiskt på plats i Stockholm och resterande två digitalt. Första kursstarten är den 25 oktober.

Pärs och Rickards bästa tips för en effektiv lokalförsörjning

  • Se till att ha gemensamma processer och rutiner för en strategisk lokalförsörjning i kommunen
  • Ta fram genomtänkta strategier och se till att de är förankrade i högsta ledningen.
  • Ha ett långsiktigt perspektiv och var ute i god tid.
  • Avsätt resurser specifikt för lokalförsörjning och se till att ha särskilt inriktad personal som jobbar med det.
  • Se till att inkludera upphandlingskompetens redan i det strategiska arbetet.
  • Jobba kontinuerligt med och i lokalförsörjningsprocessen som är en årligt återkommande process.