Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

17 februari 2023 Organisation | Hållbarhet | Upphandling

Kunskapsutbyte för hållbar upphandling via kontorsdelning

På Addas kontor sitter numera inte enbart Adda-medarbetare. Här finns även Diego Cattolica, Nationell miljösamordnare på Regionernas kansli för hållbar upphandling. "En spännande idé som skulle kunna leda till ett ömsesidigt kompetensutbyte och utökat samarbete i hållbarhetsfrågor", tänkte Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda.

news-icon

(På bild: Diego Cattolica)

Diego jobbade tidigare enbart hemifrån då hans kollegor jobbar i en annan del av landet. För att hitta en lösning på detta frågade hans chef om det fanns en möjlighet för honom att arbeta några dagar i veckan på Addas kontor i Malmö. 

Att emellanåt få byta ut hemmamiljön mot ett kontor med fysiskt närvarande kollegor var viktigt för Diego på grund av för trivsel, kreativitet och kompetensutbyte. Han har nyckel och tillgång till kontoret i Malmö och använder arbetsplatsen på ett aktivitetsbaserat sätt, precis som det fungerar för övriga. Han är dock inte anställd eller har tillgång till Addas system, men använder nätverk och kaffemaskin.

Diego har nu suttit på Addas Malmökontor sedan mars 2022 och trivs med att ha nya ”kollegor”. Dessutom har det uppstått ännu starkare samverkan inom hållbarhetsområdet.

Vad ser du för fördelar med att dela kontor med Adda?

- Det har helt klart blivit synergieffekter i och med att vi möts och pratar om dagarna. Adda har en unik roll och möjlighet när det gäller att påverka hållbarhetsområdet. Offentlig sektor är en stor köpresurs och här ligger Adda långt fram när det gäller att ställa krav på leverantörer och följa upp. Det är en otrolig inspiration! De har också möjlighet att prioritera frågan och tillsätta resurser på ett sätt som inte alla kommuner eller regioner har.

Men det är inte bara kansliet för hållbar upphandling som upplever positiva effekter av att Diego delar kontor med Adda. 

Anna Löfström, hållbarhetsstrateg på Adda, menar att det är tacksamt att också vidarebefordra information till Diego och se att någon händer.

- Diego sitter inne med mycket information från flera håll, berättar Anna. Det gör att han kan agera som spindeln i nätet. Vi delar exempelvis sammanfattningar från revisioner vilket leder till ett kunskapsutbyggande. Det är särskilt viktigt när det gäller exempelvis Kina och Uigurer avseende mänskliga rättigheter som också är en del av hållbarhetsområdet. Den informationen har alla regioner nytta av.

När det gäller hållbarhetsområdet kan vi inte bara titta inom våra egna gränser. Alla kedjor påverkar varandra, det har blivit ännu mer påtagligt för alla.

Kansliet för Hållbar upphandling består av tre personer som arbetar med att samordna 21 olika beställare.

Vad gör du för reflektioner när det gäller hållbarhet och din roll som samordnare?

- Det är både en möjlighet och en utmaning att få samsyn mellan beställarna, berättar Diego. Många kommuner och regioner står dessutom med en upphandlingsskuld. Man hinner helt enkelt inte med och har brist på folk. Av den anledningen borde fler använda Addas ramavtal och ta del av Hållbarhetskollen för uppföljning av avtalen. Det ger en bra robusthet. Sen ser vi att samverkan skulle behöva stärkas upp mer internationellt. När det gäller hållbarhetsområdet kan vi inte bara titta inom våra egna gränser. Alla kedjor påverkar varandra, det har blivit ännu mer påtagligt för alla.

Diego fortsätter att tills vidare jobba från Addas kontor i Malmö några dagar i veckan.

Fakta om nationell samordning för hållbarhet

Arbetet inom ramen för den nationella samordningen för Hållbar Upphandling leds av en styrgrupp bestående av upphandlingschefer och miljöchefer. Regionerna ansvarar för det löpande uppföljningsarbetet med stöd från det nationella kansliet. Arbetet i regionerna är uppdelat på åtta regionala samordnare samt kontaktpersoner för såväl miljöfrågor som för sociala frågor i samtliga regioner.

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar vår uppförandekod och att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leveranskedjan. Leverantören ska därför ha rutiner som syftar till att de varor eller tjänster som levereras är framställda under förhållanden som är förenliga med kraven.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Läs vår artikelserie om de globala målen

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med de 17 globala målen? Vi har skrivit flera artiklar där vi berättar hur våra avtal kan stötta kommuner och regioner att nå sina uppsatta hållbarhetsmål.

Utbildning i hållbar upphandling

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen. 

Till Hållbar upphandling

Hållbarhetskollen

Följ upp era krav på hållbara leveranskedjor genom vårt verktyg Hållbarhetskollen.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet