14 september 2021 Utbildningar | Digitalisering

Adda och professor Johan Magnusson i unikt samarbete

Johan Magnusson, som Adda har ett nära samarbete med genom projektet Digital mognad samt andra utbildningsinitiativ, kan numera titulera sig professor inom informatik.

Forskningen som ledde till professortitel handlar om hur våra kommuner, regioner och statliga verksamheter kan använda digitalisering för att tillföra så stor nytta som möjligt för medborgarna.

- Min och mina närmaste kollegors forskning har en direkt påverkan på både de offentliga organisationer vi beforskar och även nationellt genom nya policyförslag. Vi bedriver klinisk forskning som är designad för att ge direkt effekt med syftet att rädda välfärden, förklarar Johan.

Johan är "pappa" till modellen Digital mognad som är fundamentet till projektet Digital mognad som Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver med hjälp av Adda och genom medfinansiering av svenska ESF-rådet.

- SKR har ett unikt samarbetsavtal med Göteborgs universitet genom projektet Digital mognad men Adda har också tecknat ett unikt samarbetsavtal direkt med Johan för att kunna göra olika utbildningsinsatser. Genom den här professuren får våra utbildningar och seminarium med Johan i spetsen ännu mer tyngd, säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef Adda Kompetens.

Johan Magnusson disputerade inom företagsekonomi vid Göteborgs universitet 2012 och har de senaste åren varit verksam som forskare, lärare och avdelningschef (informatik) vid institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten. Han är också en av föreståndarna för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), ett forskningscenter med fokus på digital innovation som Göteborgs universitet driver tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet.

- Vårt samhälle står inför stora utmaningar gällande den pågående digitaliseringen. För att lyckas med den digitala omvandlingen finns det ett stort behov av forskning av digital utveckling och innovation om vi ska kunna möta välfärdens utmaningar, säger Johan. Något som Jenny håller med om.

- Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter om vi ska klara framtida välfärdsutmaningar. Något vi stöttar kommuner och regioner i genom projektet Digital mognad som baseras på Johans forskning, säger Jenny.

Inom kort kommer Adda även erbjuda utbildningar och seminarium för olika målgrupper inom modellen Digital mognad.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar