22 december 2020

AffärsConcept skriver avtal med Sjunde AP-fonden

- Det känns fantastiskt roligt att vi har fått förtroende att leverera strategiskt konsultstöd inom offentlig upphandling till AP7, säger Charlotte Murray, affärsområdeschef på AffärsConcept.

Sjunde AP-fondens upphandling omfattade upphandlingskonsulttjänster inom huvudsakligen upphandlingsstöd, avropsstöd och upphandlingsrådgivning. AP7 antog de två ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

AffärsConcept fick högsta betyg på kvalitetsdelen och rangordnades därför etta på avtalet.

- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Sjunde AP-fonden och utifrån vårt strategiska försörjningsperspektiv och juridiska spets bidra till att se helheten och leverera största möjliga kundnytta, säger Charlotte Murray.

Ramavtalet sträcker sig över två år från och med dagen då det undertecknades. Därefter kan AP7 förlänga ramavtalet med högst ett år i taget till en längsta sammanlagd ramavtalstid om fyra år.

Ramavtalets takvolym är 8 000 000 SEK under ramavtalstiden.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar