23 oktober 2020 Upphandling | Ramavtal

Allvarliga störningar i Trygghetslarm utreds

Inköpscentralen utreder orsaken till de allvarliga störningar som uppstod i samband med Tunstalls byte av larmplattform den 7 oktober. Tunstall är leverantör på ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015.

Enligt Tunstall har alla kommuner som har Tunstall som leverantör drabbats av långa svars- och utringningstider vid vidareförmedling av larm.

-Det inträffade är mycket allvarligt och vårt fokus nu är att utreda orsakerna till det som inträffat samt att stötta kommunerna i den situation de nu befinner sig. Vi behöver förstå riskerna så att situationen inte händer igen, säger Olof Molander affärsområdeschef för Inköpscentralen.

Den 22 oktober meddelade Tunstall att Trygghetscentralens tjänst fungerar stabilt och att det är minimal fördröjning av vidareförmedling av larm. Inköpscentralen för löpande samtal med de kommuner vi varit i kontakt med för att få en bild av deras situation och få Tunstalls uppgifter bekräftade.

Vi undersöker också vilka juridiska konsekvenser avbrottet har fått både i förhållande till ramavtalet och till kommunernas enskilda kontrakt med Tunstall. Till stöd för kommunerna finns vi tillgängliga för svar kring vilka krav som gäller och kan lämna stöd om vilka sanktioner som kan bli aktuella.

-Det är nu upp till Tunstall att återbygga förtroendet hos kommunerna – vi förväntar oss att de sätter in extra kontrollåtgärder och rapporterar till oss och kommunerna, fortsätter Olof Molander.

Det är viktigt att kommunerna dokumenterar alla incidenter och merkostnader med anledning av störningarna. Kommunerna får gärna kontakta oss om de behöver hjälp att tolka ramavtalet eller är osäkra på vad som gäller för de egna kontrakten med leverantören.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar