Person i skugga

(Bild: MostPhotos)

Bolagsverket meddelade nyligen på sin webbsida att Kronofogdemyndigheten, DIGG, Polisen, Skatteverket och Bolagsverket deltar i Upphandlingsmyndighetens initiativ för att försvåra för oseriösa företag att delta i offentliga upphandlingar. Detta gör myndigheterna genom att förenkla för upphandlande myndigheter att ta del av företagsinformation innan de fattar beslut i upphandlingar. För oss på Adda Inköpscentral och alla seriösa leverantörer är beskedet mycket glädjande.

Risker att ingå avtal med oseriösa aktörer

Det kan inte ha undgått någon som arbetar med offentlig upphandling att offentlig sektor gör stora förluster när oseriösa företag tilldelas kontrakt. Att skattebetalarnas pengar riskerar att hamna i kriminellas fickor är en självklar risk med en undermålig leverantörsprövning. Än värre är det när särskilt sårbara individer kommer i kläm.

"Om oseriösa aktörer står bakom verksamheten kan det i värsta fall leda till att enskilda individer drabbas både fysiskt och psykiskt."

Under de senaste åren har vi kunnat läsa om hem för vård och boende (HVB) och stödboenden som inte levt upp till de krav som vi kan förvänta oss av leverantörer till offentlig sektor. Adda Inköpscentral upphandlar nationella ramavtal för bland annat HVB, stödboenden och konsulentstödd familjehemsvård. Dessa tjänster upphandlar vi för samhällets mest utsatta personer, till skillnad från Inköpscentralens övriga ramavtal där det normalt är en tjänsteman på en myndighet som använder tjänsterna. Om oseriösa aktörer står bakom verksamheten kan det i värsta fall leda till att enskilda individer drabbas både fysiskt och psykiskt.

En förutsättning för uppföljning

I min roll som bolagsjurist på Adda ingår bland annat att utreda brott mot ramavtalen för att inköpscentralen, vid behov, ska kunna vidta åtgärder mot oseriösa leverantörer. Ett led i utredningarna är nästan alltid att inhämta offentlig företagsinformation från flera olika myndigheter. Inte sällan försvåras sådana utredningar av att myndigheterna sällan delar information med varandra eller, för den delen, med Adda Inköpscentral. I dagsläget finns en del lagliga hinder för att sprida sådan information som Inköpscentralen kan behöva dels för att fatta beslut i pågående upphandlingar, dels för att agera mot ramavtalsleverantörer.

Konkurrens på lika villkor

Upphandlingsmyndighetens initiativ skulle även underlätta för seriösa leverantörer som drabbas när några få oseriösa aktörer ger branschen dåligt rykte. En förenklad leverantörsprövning skulle både minska den administrativa bördan för de seriösa leverantörer som deltar i Inköpscentralens upphandlingar och bidra till konkurrens på lika villkor, både under och efter upphandlingsprocessen.

Ett ljus i tunneln

Inköpscentralens och många andra upphandlande myndigheters arbete med att upphandla och ingå avtal med tillförlitliga aktörer skulle underlättas betydligt med hjälp av den e-tjänst som Upphandlingsmyndigheten, Bolagsverket med flera har som vision att skapa. Adda ser myndighetsinitiativet som ett slags ljus i tunneln. Det enda som, enligt min mening, skulle kunna göra initiativet ännu bättre vore om även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkluderades i arbetet och att e-tjänsten inte låg ett par år bort i tiden.

Skribent: Anna Larsson

Relaterade artiklar

Artikel Bolagsverket: Myndigheter vill försvåra för oseriösa företag

Artikel Upphandlingsmyndigheten:Samverkan för säkrare affärer

SVT nyheter: SVT granskar slagsmål och droger på HVb-hem

SVT nyheter: Malmö betalade miljonbelopp, gängkriminella fick lyxlägenhet

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2021/samverkan-for-sakrare-offentliga-affarer-genom-tillgang-till-myndighetsuppgifter/