15 september 2021 Upphandling | LOU | Ramavtal | HVB

Fyra snabba frågor om HVB – Vuxna med missbruk

I dag är ramavtalet HVB – Vuxna med missbruk 2019 klart för avrop. Vi passade på att prata lite med kategoriansvarig Frida Skårner och upphandlaren Johan Stenberg på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Hur har upphandlingen gått?

- Det har gått bra, säger Johan. Förutom de vanliga utmaningarna som exempelvis att fånga kundernas behov och ställa relevanta krav, så ställs vi i dessa upphandlingar för tuffa administrativa utmaningar. 135 anbud utvärderades som sedan ledde till 130 avtalssigneringar. Men tack vare ett riktigt bra teamarbete så lyckades vi ro upphandlingen i hamn på en relativt kort tid, sett till denna typen av upphandlingar.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Ramavtalet innebär att vi tagit ytterligare steg i att synliggöra kvalitet för kommunerna vid placering och satsat extra mycket på information om metoder och information om priserna, berättar Frida. Detta för att kunna jämföra olika verksamheter på ett enkelt sätt. En stor förändring från förra ramavtalet är också att Inköpscentralen tar på sig ett större ansvar för uppföljning av kvalitet. I tidigare ramavtal har kommunerna ansvarat för detta själva. Detta arbete ser vi fram emot.

Vilken är den största nyttan för kunden?

- Den största nyttan för kunden är att vi kan synliggöra kvaliteten och skapa tydlighet i vad priset omfattar. Ett centralt verktyg för detta är vår nya urvalsdatabas där också ramavtalet för HVB Vuxna nu ligger. I Urvalsdatabasen kan kommunerna söka efter verksamheter utifrån behov och önskemål, men också få tillgång till mallar, avtalsvillkor och löpande nyheter och information om ramavtalen, säger Frida.

- Tanken är att Urvalsdatabasen ska vara en kommunikationskanal mellan oss och de som faktisk använder ramavtalet; vilket är handläggarna på socialtjänsten. Här finns också information om hur en kommun rapporterar det till Inköpscentralen om de, utifrån ramavtalet, upptäckt brister i ett HVB. Vi hoppas genom kommunikationskanalen få en tätare dialog med kommunernas socialtjänst och få mer information om vad de ser i sin vardag, säger Johan.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

- Vi är mest nöjda med att vi tagit ytterligare steg i att göra det enklare för kommunerna att hitta rätt HVB. Att vi ställt bra frågor om kvalitet i upphandlingen, men också att vi hittat tekniska lösningar att visa informationen på ett bra sätt i Urvalsdatabasen, menar Frida.

- Självklart är vi också nöjda med att upphandlingen genomfördes enligt plan och kan starta när det gamla går ut och att vi hade väldigt kul på vägen, avslutar Johan.

Läs mer om HVB Vuxna med missbruk 2019 här.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar