3 maj 2021 Upphandling | Ramavtal

Fyra snabba frågor om prenumerationstjänster

Nu är ramavtalet Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 klart för avrop. Vi passade på att prata lite med avtalsansvarig Marie Eklund och upphandlaren Pernilla Viktorsson på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Hur har upphandlingen gått?

- Det har gått mycket bra. Vi höll tidsplanen, fick in tre anbud och det blev ingen överprövning. Jag vill särskilt tacka vår engagerade referensgrupp som varit till stor hjälp, säger Pernilla.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Det bästa är att kunden får en leverantör som sköter all kontakt med de olika förlagen för alla prenumerationer, menar Marie och nämner flera tjänster som Prenax erbjuder:

- De hjälper till med nybeställningar, avbeställningar, förnyelser, betalningsströmmar, reklamationer och förhandlingar med förlag om priser.

- Du kan också sköta dina prenumerationsärenden själv från leverantörens onlineportal och skapa integration för e-handel, tillägger Pernilla.

Vilken är den största nyttan för kunden?

- Nyttan är framförallt att kunden får en överblick över sina prenumerationer och sparar tid och resurser genom att ha alla prenumerationer samlade, inleder Pernilla.

- Prenax bevakar dina prenumerationsperioder och låter dig veta när det är dags att förnya dem, fortsätter Marie. Du får till och med en namngiven kontaktperson, som hjälper dig utifrån dina specifika behov.

- Ramavtalet omfattar prenumerationer i både fysisk och elektronisk form. Du kan också teckna prenumerationer med en begränsad tidsperiod så att prenumerationen följer ditt förnyelseintervall, säger Marie och konstaterar att en annan fördel är att leverantören hanterar en stor mängd titlar, alltifrån dagstidningar till akademiska publikationer.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

- Först och främst, att vi har förtydligat och förbättrat det som kunderna upplevt som oklart i tidigare avtal. Vi är också oerhört tacksamma för det fantastiska engagemang och den viktiga dialogen vi har haft med leverantörer och kunder, säger Marie.

- Ja, precis, instämmer Pernilla. Deras insatser har gjort att vi har kunnat skapa ett ramavtal som möter kundernas behov.

Har du en fråga till Marie eller Pernilla? Skriv i kommentarsfältet nedan!

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar