23 april 2020 Ramavtal | Övrigt

Avtal skrivet för inköp av bristvaror under coronapandemin

Den 16 april skrev SKL Kommentus Inköpscentral ett avtal med distributören OneMed för att underlätta för kommuner att köpa skyddsutrustning och desinfektionsmedel under coronapandemin.

Avtalet innebär att SKL Kommentus Inköpscentral samordnar inköp av bristvaror som skyddsutrustning och desinfektionsmedel, som sedan Sveriges alla 290 kommuner kan beställa. Syftet med upplägget är att Inköpscentralen genom mer omfattande beställningar ska möjliggöra effektivare samarbeten och på längre sikt bygga upp lager.

Målet är att de första produkterna ska finnas på plats för kommunerna att beställa om 6-9 veckor och att vi därefter skapar resiliens genom att bygga upp lämplig kapacitet och lager. Vi utreder nu hur beställningsprocessen kan göras så effektiv och enkel som möjligt och kommer inom kort gå ut med en övergripande beskrivning av hur kommuner, som vill beställa ska gå tillväga, så att de kan börja förbereda sig.

Ifall efterfrågan skulle visa sig överstiga tillgången arbetar vi tillsammans med andra parter med att ta fram en prioritetsordning.

Erbjudanden från leverantörer

Många leverantörer hör av sig just nu till Inköpscentralen med erbjudanden kring samarbeten. I första hand vänder vi oss till den distributör som vi i nuläget har avtal med. Skulle leveranserna därifrån inte räcka arbetar vi även med regionernas kvalitetssäkrade leverantörer, branschorganisationer och i steget därefter, enskilda erbjudanden. Om du som leverantör vill komma i kontakt med oss ber vi dig skicka ett mejl till erbjudandecovid19@sklkommentus.se.

Bakgrundsinformation

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett SKL Kommentus Inköpscentral i uppdrag att samordna inköp av bristvaror som desinfektionsmedel och skyddsutrustning för kommunernas räkning under Coronapandemin. Detta möjliggörs av en principöverenskommelse som slutits mellan SKR, SKL Kommentus Inköpscentral, Länsstyrelsernas samverkanskansli, Kommuninvest, regionerna Stockholm, Skåne, Västra Götaland samt kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Projektet finansieras av ett lån hos Kommuninvest AB som Sveriges fyra största kommuner går i borgen för.

Läs mer i tidigare artikel

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar