Informationsdag Digitala tjänster

Adda Inköpscentral bjuder in till en webbsänd informationsdag om kategorin Digitala tjänster. Tillfället riktar sig till dig som är nyfiken på att veta mer om vilka ramavtal som erbjuds för digitala tjänster eller till dig som vill veta mer om ett specifikt ramavtal och som exempelvis står inför ett avrop.

Under dagen får du inspiration och information om våra pågående och kommande ramavtal. Vi kommer bl.a. att lyfta nyttor och värden som ramavtalen kan ge er organisation, och vi kommer även att få presentationer och omvärldsbevakning från några av våra samarbetspartners DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), Inera och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Malmö stad, Lidköping och Gävle kommun ger dessutom praktiska tips och erfarenheter från sina avrop på respektive ramavtal.

Vi hoppas att dagen ska ge dig fördjupad kunskap om våra ramavtal, samt en bättre förståelse för de vinster som digitala tjänster kan ge dig och din organisation – och hur ramavtal kan utgöra ett viktigt stöd i den processen. Du väljer själv om du vill vara med hela dagen eller ansluta till något/några specifika pass.

Program för dagen

9.00 Välkomna

Presentation av dagens agenda och oss medverkande på Adda Inköpscentral.

9.15 Ramavtal för Digitala och fysiska utskickstjänster

Information om ramavtalet och avrop, Clara Wadman, avtalsansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral

Digital post, Anna Ågren, leveransledare, Myndigheten för digital förvaltning

Erfarenheter från avrop, Christer Johansson, upphandlingsstrateg, Lidköping kommun

10.30 Paus

10.40 Ramavtal för Bokning- och bidragslösning

Information om ramavtalet och avrop, Clara Wadman, avtalsansvarig digitala tjänster och Ida Engberg, gruppchef IT och digitalisering, Adda Inköpscentral

Erfarenheter från avrop, Fredrik Röst, Umeå kommun, Fritidskonsulent, IT-samordning

11.50 - LUNCH -

12.35 Kommande ramavtal: Säker digital kommunikation

Vad är Säker digital kommunikation?, Malin Domeij, projektledare Säker digital kommunikation, Inera

Kommande ramavtal för Säker digital kommunikation, Clara Wadman, avtalsansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral

13.15 Paus

13.25 Ramavtal för e-arkiv

Information om ramavtalet och avrop, Clara Wadman, avtalsansvarig digitala tjänster och Ida Engberg, gruppchef IT och digitalisering, Adda Inköpscentral

Värdet av att övergå till elektronisk arkivering, Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Erfarenheter från vårt avropförfarande, Emil Helén, arkivare, Gävle kommun

Datum: 20 maj
Tid: 09:00-15:00
Hur: Digitalt via webben

Välkommen!

Anmälan