11 februari 2021 HR-tjänster

Lönelänken - underverk för förhandlingarna

Lönelänken blev precis så bra som vi hoppats på för höstens analysarbete säger Torbjörn Eriksson chefsförhandlare på HR-strategiska enheten i Region Östergötland. Vi läser regelbundet in egna filer för att använda i uppföljning och avstämningar med facken och gör uttag ur Lönelänken som underlag för utrymmesberäkningar. De statistikbilder som jag hämtar (ett antal AID per förbund) har gjort underverk för förhandlingarna. Vi kör ju alla överläggningar via Skype och facken är väldigt tacksamma över de statistikbilder som jag presenterar.

Foto: Tåkern naturresarvat Östergötland

Stöd i löneanalysarbetet

- Vi sökte efter jämförande lönestatistik till analysarbetet vid vår lönekartläggning av mäns och kvinnors löner berättar Torbjörn. Där är Lönelänken väldigt bra när det gäller att få åtkomst till novemberstatistiken för kommuner och regioner. En annan sak var att vi såg Lönelänkens potential när det gällde löneanalys inför löneöversynsarbetet samt som stöd under hela året exempelvis i samband med lönesättning av nyanställda som har tidigare yrkeserfarenhet.

Stort urval av diagram

Lönelänken är mycket värdefullt vid analysarbetet inför löneöversyn, den erbjuder ett stort urval av diagram som man kan välja bland. Man kan med lätthet klippa ur dessa för att använda vid powerpoint-presentationer säger Torbjörn och tillägger att det brukar vara mycket värdefullt i överläggningarna med fackförbunden.

Många fördelar

- Ja det finns flera säger Torbjörn som exempelvis att det finns en mängd bra grafer över bland annat ålder, kön, lönespridning och löneläge. Vi kan relativt enkelt ladda egna filer så att vi får organisationens aktuella löner vid fler tillfällen än med novemberstatistiken. Han fortsätter det är smidigt att exportera tabeller ur Lönelänken till Excel. Att man vid inläsning av egna filer även kan läsa in flera organisationsnivåer är väldigt bra. Det är mycket värdefullt att kunna se lön uppdelat i åldersintervall och att kunna se medellönens utveckling över tid.

Han avslutar, till de kommuner och regioner som inte har verktyget säger jag, testa! Ni kommer snabbt upptäcka fördelarna med Lönelänken

Tipsa en vän