6 februari 2019 Ramavtal

”Målet med vårt arbete är att skapa mervärden för kunderna”

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har gjort stor vinst de senaste åren vilket Dagens Samhälle skriver om idag. SKL Kommentus vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell berättar vilka satsningar bolaget gör för att återinvestera pengarna i verksamheten och att man nu sänker de administrativa avgifterna.

De senaste årens ökade vinst beror på flera faktorer. Bland annat att efterfrågan på de tjänster och ramavtal som bolaget erbjuder successivt ökat mer än vad man kunnat förutse.

– Vi gör ett stort överskott för att användningen av våra ramavtal har ökat mycket, mer än vad vi haft i våra prognoser. Det gör att vi, trots många stora satsningar, inte kommit i en bättre balans resultatmässigt, förklarar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus och SKI. Vi är självklart glada för att avtalen hjälper och avlastar våra kunder och att innehållet är relevant, men för höga överskott kan uppfattas som provocerande för både kunder och leverantörer.

Inget vinstutdelande företag

SKL Kommentus Inköpscentral är inte ett vinstutdelande bolag utan allt överskott stannar i Inköpscentralen.

- Överskottet ska investeras i verksamheten för att skapa så stor nytta som möjligt för våra kunder i kommuner och regioner, förklarar Olof Molander, affärsområdeschef för Inköpscentralen.

Utmaningen är att återinvestera i tillräckligt hög takt. Hittills har SKI satsat stort på att utveckla verksamheten, utöka servicen kring ramavtalen och höja den lokala och regionala närvaron. Exempel på genomförda och pågående satsningar är bl.a. gratistjänsten för avtalsuppföljning Hållbarhetskollen och införandet av flera dynamiska inköpssystem (DIS). Dessutom medverkar SKI i utvecklingsarbete tillsammans med SKL och Inera inom t ex skolans digitalisering och ny välfärdsteknologi.

SKI har även tillsammans med SKL genomfört nya innovativa upphandlingsprojekt där man tagit fram ett ramavtal för bostadshus för att möta bostadskrisen och nu genomför en upphandling av förskolor som ska hjälpa till att täcka ett stort kommande behov.

– Vi har fördubblat vår verksamhet, erbjuder fler upphandlingar och gör mycket mer i dag än för tre år sedan på många plan, säger Olof Molander. Målet med vårt arbete är hela tiden att skapa mervärden för kunderna.

Med anledning av de höga intäkterna har SKL Kommentus styrelse också beslutat att sänka de administrativa avgifterna.

– Vi gör en successiv sänkning till åtminstone 1,5 procent i takt med att vi gör nya upphandlingar, avslutar Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar