11 maj 2017 Ramavtal | Pressmeddelande

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som idag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

I samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. I dag tecknar Mariestads kommun avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus om ett tvåvåningshus med nio lägenheter. Huset planeras vara inflyttningsklart i slutet av 2017.

– Vi har ett behov av bostäder och är angelägna om att det blir en snabb process och ett kostnadseffektivt byggande. Avtalet som tagits fram gör att det kan bli möjligt. Ett riktigt bra initiativ av SKL, säger Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef i Mariestads kommun.

255 av landets 290 kommuner, med 96 procent av Sveriges befolkning, uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

– Det känns bra att våra medlemmar börjar använda vårt ramavtal. Det finns uppdämda behov av bostäder, inte minst för äldre, studerande, nyanlända och ungdomar. De upphandlade husen förkortar inte bara byggtiden, utan pressar även kostnaderna för kommunerna. Nu tror, och hoppas jag, att fler kommuner följer i Mariestads fotspår, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Givetvis hoppades vi på att intresset skulle vara stort för SKL:s Nya hus, men det har faktiskt varit större än vad vi vågat hoppats på. Det är ett 30-tal kommuner som hört av sig och inom kort kommer vi att teckna ytterligare avtal, säger Mikael R Olsson, tf. Affärsområdesansvarig, Hjältevadshus/Hultsfredshus.

SKL:s ramavtal omfattar två delar:

  • Den första delen omfattar hus på 2-4 våningar från leverantörerna Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.
  • Den andra delen omfattar hus på 4-6 våningar från leverantörerna Lindbäcks Bygg och NCC.

Kontaktpersoner:

Frågor om SKL:s arbete med bostadsförsörjning
Jan-Ove Östbrink
Handläggare
08-452 71 05
jan-Ove.ostbrink@skl.se

Frågor om upphandlingen
Marcus Widing
Tf Kategoriansvarig bostäder och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral
072-746 88 17
marcus.widing@sklkommentus.se

Frågor om upphandlingen och ramavtalet
Rickard Andersson
Upphandlingskonsult, AffärsConcept
072-539 13 44
rickard.andersson@affarsconcept.se

SKL presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar