9 december 2020 HR-tjänster

Medskapa i utvecklingen av den nya nationella tjänsten Mina förmåner

Mina förmåner är en ny digital tjänst som synliggör kollektivavtalens förmåner och bidrar till att kommuner och regioner upplevs som attraktiva arbetsgivare. Nu kan du vara med och medskapa kring Mina förmåner genom att gå med i samverkansgruppen. Här får du löpande information, vi delar erfarenheter och ger ”sneak peaks” från utvecklingsarbetet.

Det finns mycket som kommuner och regioner redan gör för att möta kompetensutmaningen, men det finns en hel del kvar att göra. SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Portalen Mina förmåner hjälper er att bli en attraktivare arbetsgivare

Portalen Mina förmåner är en ny digital tjänst som bidrar till strategin om att vara en attraktiv arbetsgivare och bygga arbetsgivarvarumärke. I portalen kombineras nationellt kvalitetssäkrade texter om förmånerna i kollektivavtalen med de förmåner som respektive kommun och region erbjuder.

Portalen tillhandahåller, synliggör och levererar era förmånserbjudande på ett sätt som är tydligt att förstå och som bidrar till att kunna göra kloka val. Dessutom får ni tillgång till enkla verktyg som effektiviserar ert arbete och bidrar till kostnadsbesparingar.

Exempel på funktioner

 • Skyltfönster för potentiella medarbetare
 • Kandidathantering
 • Kollektivavtalade förmåner
 • Lokala förmåner
 • Pension
 • Friskvård
 • Personligt inlogg (allt innehåll kan anpassas på individnivå)
 • Lönespecifikationer
 • Löne-, pension- och semesterväxling
 • Möjlighet att skapa intranät
 • Möjlighet att visualisera vad man får ut i exempelvis pension, föräldrapenning

Vi vill ha dina synpunkter

Nu kan du som arbetar inom kommun och region gå med i vår samverkansgrupp. Här får du löpande information, Vi delar erfarenheter, ger ”sneak peaks” från utvecklingsarbetet. Kontakta Emma Axdorph eller Linn Isacson så får du veta mer.


Här kan du läsa mer om portalen Mina förmåner och anmäla dig till samverkansgruppen

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar