15 november 2021 Organisation

Adda tar tillvara på medarbetarnas kompetens genom internt mentorprogram

Ledarskap, projektledning, kommunikation, upphandling och inköp står högst på listan när Addas interna mentorprogram för att bibehålla och utveckla nuvarande medarbetare löper vidare. För att klara kompetensförsörjningen behöver arbetsgivaren vara attraktiv och hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv. En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är kompetensförsörjningen. Det står uttryckligen i SKR:s senaste ekonomirapport som lyfter upp våra största samhällsutmaningar.

(På bild: Carina Norgren och Anna Hankers)

I slutet av februari hade tio personer matchats ihop i Addas mentorprogram. Fem adepter och fem mentorer som under sex månader träffats för erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning, karriär- och personlig utveckling.

Det handlar om att få dela med sig av kunskaper, erfarenheter och reflektioner

Carina Norgren är Ekonomi- och HR-chef på Adda och är en av initiativtagarna till programmet som nu genomförs för andra gången. I år deltog hon dessutom själv som mentor.

- Mentorprogram är en utmärkt aktivitet för kompetensutveckling både för mentor och adept. Det handlar om att få dela med sig av kunskaper, erfarenheter och reflektioner till en annan person som delar med sig på samma sätt tillbaka – ett mycket givande koncept, säger Carina Norgren.

-I min roll arbetar jag med strategisk kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling. Att få lyssna på och diskutera min kollegas tankar, frågor och idéer ger mig värdefull input till aktiviteter för Addas arbete med just de här ämnesområdena.

Anna Hankers arbetar som Kommunikationsansvarig på Adda, sökte programmet för att utvecklas inom ledarskap och fick Carina som mentor.

-Våra samtal har gett mig riktning och mer konkreta idéer på vad jag vill sträva mot i min karriär, berättar Anna. Carina har också varit bra på att peppa och ge mig en självförtroendeboost. Det är även värdefullt att få möjlighet att lära känna någon som jag inte har så mycket kontakt med i mitt dagliga arbete.

”Rollen som adept har gjort mig till en lite bättre vd”

Addas vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell var också en av årets adepter.

Hur kommer det sig att du som vd ville vara med i mentorprogrammet?

-Jag ville lära mig av våra unga, kloka och extremt kunniga kollegor och fick därför en mentor i Alicia Höglund som arbetar på Adda Inköpscentral. Det har varit väldigt nyttigt och inspirerande att förstå hur en som ung och relativt ny i arbetslivet ser på allt från ledarskap till karriär och utveckling. Och vad som är viktigt på en arbetsplats för att trivas. Våra samtal var långa och intensiva och jag fick med mig så mycket tankar, intryck och idéer. Rollen som adept har förhoppningsvis gjort mig till en lite bättre vd.

Stärker känslan av tillhörighet

Varför är det så viktigt att Adda som företag jobbar med kompetensöverföring på det här sättet?

-Av två skäl. Till att börja med är det viktigt för att skapa tillit och trygghet genom att stärka relationer på tvären i en organisation. Det bygger en bra plattform för samarbete och skapar såväl känsla av tillhörighet och sammanhang och funkar som olja i maskineriet. För det andra handlar det om att nyttja den kompetens som redan finns i huset när vi ska utveckla oss individuellt, istället för att gå över ån efter vatten och köpa den på stan. Det är både roligt och kostnadseffektivt!

Tipsa en vän