13 september 2021 Utbildningar

Kompetensbaserad rekrytering hjälper dig med träffsäkra rekryteringar

Nu släpps utbildningen i kompetensbaserad rekrytering. Det är en evidensbaserad och träffsäker metod som ska hjälpa kommuner och regioner i rekryteringsfrågor och att hitta rätt kompetens.

Malin Lindelöw har en fil dr i psykologi och mångårig erfarenhet inom rekrytering.

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna, och investeringarna, för många kommuner och regioner. Därför har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Adda tagit fram en utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen bygger på ett samarbetar med Malin

- Jag har träffat många kommuner och regioner genom åren och det har gjort mig övertygad om att rekrytering är en av de viktigaste frågorna vi står inför, säger Malin.

Kortfattat handlar kompetensbaserade rekrytering om att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker genom hela processen, på det som verkligen är viktigt för rollen. I förlängningen innebär detta också att metoden säkrar likabehandling.

- Formella meriter är ett trubbigt och begränsat verktyg. Men genom att använda systemet som jag beskriver i utbildningen kan vi fokusera på den faktiska kompetensen som behövs för rollen. Inom ramen för kompetensbaserade rekrytering finns det verktyg och strukturer som stödjer rekryteringens alla steg, förklarar Malin.

Malin är dock noga med att tillägga att det finns andra liknande system men denna utbildning bygger på systemet hon har utvecklat.

- Utbildningen bygger på min bok ”Kompetensbaserad personalstrategi” och det är en ganska omfattande utbildning. Bara genom att ta del av filmer och textmaterialet motsvarar den min ordinarie heldagsutbildning, men om du även gör de olika övningarna motsvarar den snarare min tvådagarsutbildning.

Utbildningen riktar sig i första hand till alla som arbetar med, eller kommer att, rekrytering, såsom chefer och HR. Men utbildningen kan även vara intressant för dem som vill lära sig mer om kompetens och funderar på hur man kan effektivisera verksamheter.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar