29 september 2021 Ramavtal | Hållbarhet

Nya resultat från KemKollen

Nu släpps KemKollens andra rapport med resultat från uppföljningar av kemikaliekrav ställda i upphandlade avtal. Temat har varit ”Plastic Fantastic” med fokus på material som varit i kontakt med livsmedel, sjukvårdsmaterial och tandteknik.

Totalt har 60 varor från 32 olika leverantörer granskats - bakformar och grytlappar, bakplåtspapper, plastfilm, stekpannor och plåtar, varor för infusion och injektion, inkontinensartiklar, förband samt varor för tandreglering och bettskenor. Det har varit en omfattande studie med 49 uppföljda avtal och 1357 unika kemiska analyser.

- Resultaten har varit möjliga tack vare ett bra samarbetet med deltagande kommuner och regioner samt det viktiga bidraget från KemKollens expertgrupp, säger Anna Löfström, hållbarhetsstrateg på Adda Inköpscentral och ansvarig för KemKollen och fortsätter:

- För några varor visar resultatet på låga, men detekterbara halter av ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen är en lista i kemikalielagstiftningen med ämnen som har särskilt farliga egenskaper.

Analysresultaten har kommunicerats med de kommuner och regioner som deltagit i uppföljningen och respektive leverantör har fått ta del av resultaten för sina analyserade varor. Resultaten stärker kommuners och regioners kunskap om vilka kemikalier som finns i de varor som upphandlas och huruvida upphandlingskrav på kemikalier efterlevs. Upphandlande myndigheter kan använda resultaten i sin dialog med leverantörer inför ny upphandling eller i avtalsuppföljning. Eventuella avtalsbrott hanteras av respektive upphandlande myndighet.

På KemKollens sida kan du ta del av rapporten. Klicka här för att komma dit!

Vill du höra mer om rapporten kommer vi att berätta mer om innehållet på ett frukostwebinarium den 13 oktober kl. 8-9, som inleds med en dragning av Kemikalieinspektionen. Anmäl dig här!

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar