27 maj 2021 Hållbarhet

Nytt samarbete för ökad hållbarhet inom it-inköp

Med gemensamma krafter kan stora inköpsorganisationer påverka it-branschen i en positiv riktning för ökad hållbarhet. Det är idéen bakom ett samarbetsinitiativ där bl.a. Adda ingår.

I dagarna lanseras ett nytt inköpssamarbete för it där Adda Inköpscentral ingår tillsammans med Atea, H&M, Ikea, Systembolaget, Tetra Pak, Ericsson, Vattenfall, Malmö stad och Uppsala stad. Sammanslutningen går under namnet ASF Leadership for Change och initierades av it-bolaget Atea för att skapa ökad hållbarhet inom it och digitaliseringsbranschen.

Peter Nohrstedt är hållbarhetschef på Adda Inköpscentral och var med och startade initiativet genom sin medverkan i ASF Advisory Board där idéen om samarbetet först föddes. Han tycker det var en självklarhet att Adda skulle delta.

- Det är viktigt att vi agerar unisont och tillsammans med andra it-köpare för att kunna påverka den globala it-industrin, säger han.

Deltagarna i initiativet har tagit fram gemensamma principer för hur de tillsammans kan ta större ansvar och göra mer hållbara it-inköp. Peter berättar att dessa baseras på återkommande dialog med it-branschen samt insikter som gruppen fått i och med arbetet med fyra rapporter som ASF Advisory Board tagit fram och publicerat årligen sedan 2018.

- I rapporterna pekar vi på behovet av bl.a. transparens i leveranskedjan, av omställning till cirkulär ekonomi i it-branschen och av att snabba på och samla krafterna tillsammans för att klara de globala målen till 2030. De samlade insikterna från arbetet med rapporterna har lett till de gemensamma principerna, förklarar Peter.

Peter Nohrstedt
Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef
Adda Inköpscentral

”Långa leverantörskedjor kräver att vi som köpare pratar med en gemensam mun”

Varför är det viktigt att samarbeta kring de här frågorna?

- Situationen med en global industri med komplexa och långa leverantörskedjor kräver att vi som köpare samlar ihop oss och pratar med en gemensam mun. Det ger större effekt än att var och en av oss kör sitt eget race. En samlad kravbild och en gemensam målbild ger en tydligare signal till marknaden och är också lättare för industrin att leverera mot.

En sak som Peter lyfter som extra viktigt att tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv vid it-inköp är att tillämpa principerna för cirkulär ekonomi.

- Du behöver tänka över hur ditt faktiska behov ser ut och vilka hållbara lösningar som kan passa din organisation. Kan jag förlänga livet på de it-produkter jag har genom t.ex. reparation eller utbyte av vissa delar? Går produkterna att återanvända i en annan del av organisationen? Kan jag tänka mig att köpa begagnad utrustning? Om jag ska byta till nytt - kan den gamla utrustningen då säljas vidare och få ett andra liv? Behöver jag äga produkten själv eller kan jag köpa tjänsten av en leverantör med incitament att tillgodose mitt behov med så liten hållbarhetspåverkan som möjligt? Allt det är frågor du behöver ställa dig - ofta hittar du då betydligt mer hållbara sätt att tillgodose verksamhetens behov på än vad du kanske först trodde, avslutar Peter.

Tipsa en vän