6 maj 2020 Ramavtal

Så fungerar det tillfälliga ramavtalet för bristvaror till kommunernas vård- och omsorgsverksamheter under Coronapandemin

Som vi tidigare har skrivit om, har SKL Kommentus Inköpscentral på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått ett ramavtal med distributören OneMed. Avtalet gäller sourcing, lagerhållning, distribution och fakturering av ett antal varor som det råder brist på inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Kommuner kommer kunna beställa på avtalet genom en webbutik som väntas vara på plats inom en månad.

Syftet med det tillfälliga ramavtalet är att öka inflödet av ett antal förbestämda bristprodukter till Sveriges kommuner, vilket möjliggörs av att Inköpscentralen går in och tar betalningsansvaret för stora beställningar enligt en principöverenskommelse som ingicks mellan flera parter den 16 april.

Ramavtalet omfattar munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion och innebär att Inköpscentralen samordnar inköpen av varorna, som sedan alla Sveriges 290 kommuner kan beställa.

Beställningar görs genom webbutik

OneMed upprättar en webbutik som beräknas öppna i slutet på maj när vi hunnit få tag i några av bristvarorna i tillräckligt stor mängd. Hittills har vi lagt ordrar på skyddsförkläden, visir, handsprit och ytdesinfektion för leverans senare i maj.

Butikens utbud ökar allteftersom vi hittar erbjudanden på världsmarknaden som är av godkänd kvalitet och där pris, inklusive frakt, under rådande omständigheter bedöms som rimligt. Vi kommer uppdatera de som är ansvariga för att samordna behoven inom kommunerna när nya varor kommer in och lagerförs.

En samarbetspartner möjliggör stora beställningar

Vi har valt att samarbeta med en enskild distributör, OneMed, för att det möjliggör för oss att konkurrera på världsmarknaden genom att lägga stora beställningar. Volym är en nyckelfaktor som gör oss till mer attraktiva köpare. Genom OneMed går beställningarna vidare ut till flera leverantörer.

En och samma partner för såväl lager, distribution och administration förenklar också i samarbetet. OneMed har en stabil infrastruktur, upparbetade kontakter med de flesta kommunerna och är redan ramavtalsleverantör hos oss.

Många kommuner har egna avtal med OneMed och leveranserna på dessa påverkas inte av det nya ramavtalet.

Genom att bygga upp ett enkelt och välfungerande varuflöde från beställning till leverans hoppas vi kunna tillgodose kommunernas behov av skyddsutrustning på medellång och längre sikt samt möjliggöra effektivare samarbeten.

Tipsa en vän

Kommentarer (3)

Katarina

1. Skrivet den 9 februari 2021 kl. 08.46

Flera personal i flera av kommunerna i vårt län har fått eksem av Torky-munskydden som kommer från avtalet. OneMed hanterar inte det eftersom de är en tredjepartsleverantör. Hur ska problem hanteras inom ramen för detta avtal?

Caroline

2. Skrivet den 27 maj 2020 kl. 11.39

Det står ett max antal som man får beställa av produkterna i webshopen
Hur ofta kan man beställa detta max antal, hur många gånger?

caroliina

3. Skrivet den 25 maj 2020 kl. 10.43

Hur får vi info om var vi hittar webbutiken samt när?

Skriv en kommentar