Adda AffärsConcepts Rättsfallswebbinarier

Här hittar du inspelningarna från Adda AffärsConcepts rättsfallswebbinarier om aktuell praxis inom offentlig upphandling. Varannan vecka publiceras en ny film. Om du vill följa webbinariet live kan du anmäla dig webbsändningen som genomförs varannan tisdag (läs mer till höger på sidan).

Tillfälle 15, 2021-10-12

Kammarrätten i Sundsvall 2021-06-22 mål nr 1157-21
- För sent att påtala upphandlingsfel?

KamR Stockholm 2021-08-27 mål nr 4169-21
- Uppfyller anbud krav på utbildning?

Tillfälle 14, 2021-09-28

KamR Jönköping 2021-09-15, mål 883-890-21
- Är ett omsättningskrav förenligt med LOU och proportioneligt?

KamR Göteborg 2021-09-21 2272-21
- Föreligger sekretess för nämnds kostnadsanslag till investering?

Tillfälle 13, 2021-09-14

Tillfälle 13, 2021-09-14

Domstolens dom 7 september, mål C-927/19
- En upphandlingskavalkad

Tillfälle 12, 2021-08-31

Högsta domstolens dom 30 juli 2021, T 4071-20

- Ramavtals exklusivitet

Domstolens dom 8 juli 2021 C-295/20

- Kvalificeringskrav eller kontraktsvillkor?

Tillfälle 11, 2021-06-24

EU-domstolen, 2021-06-17, mål C-23/20, Simonsen & Weel

Tillfälle 10, 2021-06-01

KamR Jönköping 2021-05-25, mål nr 4016-20
- Är 31 samma sak som 32?

Tillfälle 9, 2021-05-18

Kammarrätten i Göteborg 2021-04-28, mål nr 6674-20
- Behöver bevis bifogas anbudet?

KamR Sundsvall, 2021-03-26, mål nr 212-21
- Är inget lika med noll?

Tillfälle 8, 2021-05-04

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 april 2021, mål C-537/19, Kommissionen ./. Republiken Österrike
- Hyresundantaget

Tillfälle 6, 2021-04-06

KamR i Jönköping 2021-03-17, mål nr 3614-20
- Sekretess och likabehandling

KamR i Jönköping 2021-03-18, mål nr 2944-20
- Kompletterande varuköp och särkilda skäl

Tillfälle 5, 2021-03-23

KamR i Göteborg 2021-02-04, mål nr 6252-20
- Anbudsprövning, ESPD
KamR i Sundsvall 2021-02-26, mål nr 2439-20
- Komplettering eller tydligande?

Tillfälle 4, 2021-03-09

Kammarrätten i Jönköping 2021-02-25, 1686-20
- (Långt) ramavtal eller kontrakt?
Kammarrätten i Sundsvall 2021-01-26, 1546-20
- Tekniska skäl och kompletterande leverans

Tillfälle 3, 2021-02-23

Kammarrätten i Stockholm,2021-02-15, målnr 1304-20
- Upphandlingsskadeavgift
KamR i Jönköping 2021-02-10, målnr 2850-20
- Bakåtsyftande utvärdering

Tillfälle 2, 2021-02-09

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3025-202021-01-29
- Formaliakrav
Hovrätten för Övre Norrland T 417-20 2021-01-13
- Skadestånd

Tillfälle 1, 2021-01-26

Kammarrätten i Göteborg, 2021-01-20, mål nr 7781-20
- Talerätt
Kammarrätten i Göteborg 2020-12-22, mål nr 6022-20 och 6023-20
- Transparens i utvärderingsmodell

Tillfälle 8, 2020-12-08

Kammarrätten i Stockholm 2020-11-20, mål nr 3017-20
- Onormalt lågt anbud
Kammarrätten i Göteborg 2020-11-13, mål nr 2787-20
- Transparens i utvärderingsmodell och skaderekvisitet

Tillfälle 7, 2020-11-24

 • KamR Stockholm 2020-11-11 4566-20
  - Är krav på undertecknande av anbud proportioneligt och likabehandlande?
 • HFD 2020-11-11 1742-20
  - Talerätt vid överprövning av avtals giltighet

Tillfälle 6, 2020-11-10

 • KamR Jönköping 2020-10-28, 3137-20
  - Om sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandling
 • KamR Sundsvall 2020-10-28 1150-20
  - Utgör avsaknad av takvolym skäl för ingripande?

Tillfälle 5, 2020-10-28

 • KamR i Stockholm 2020-10-14, mål nr 511-20
  - Utgör avsaknaden av pris som tilldelningskriterium ett upphandlingsfel
 • Konkurrensverket ansökan dnr 589/2020
  - Ansökan om upphandlingsskadeavgift - köp av byggentereprenad utanför ramavtal?

Tillfälle 4, 2020-10-13

 • KamR i Stockholm 20-10-05, mål nr 3582-20
  - Har ett kontrakt eller ramavtal avropats från ett ramavtal?
 • Svea HovR T 20-10-06, mål T 2849-19
  - Utgör prissänkning en tilläten ändring av kontrakt?

Tillfälle 3, 2020-09-29

 • KamR Jönköping 1450-1452-20
  - Om användande av andra företags kvalitetssystem
 • Kammarrätten i Göteborg mål nr 3114-20
  - Om bedömning av ekonomisk kapacitet

Tillfälle 2, 2020-09-15

 • Svea HovR T 8524-19
  - Om ramavtalets exklusivitet
 • KamR Göteborg 604-12
  - Måste UM ange vad som skernär takvolym har uppnåtts?

Tillfälle 1, 2020-09-01

 • Kammarrätten i Stockholm 2020-08-05 mål nr 8119-19
  - Om talerätt
 • Kammarrätten i Stockholm 2020-07-07 mål nr 8538-19
  - Ekonomiskt stöd till kommunala bolag

Rättsfallsgenomgång 1 september

28:09