Bilder Bostadshus 2016

Bilder på bostadshus från de sex leverantörerna BoKlok, Hjältevadshus, NCC och Villa VIDA, Lindbäcks Bygg/Arkitekter Engstrand och Speek och NCC/Arkinova Arkitekter.

BoKlok/ALoCo Arkitektbyrå

Hjältevadshus/Tengbom

NCC-Derome/ARKKAS


Villa VIDA/Borgström Arkitektur

Lindbäcks Bygg/Arkitekter Engstrand och Speek

NCC/Arkinova Arkitekter

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar