Adda

Vad är skillnaden mellan avropsanmälan och avrop/att avropa?

Avropsanmälan är det första och viktiga steget som krävs av upphandlingsansvarig för att få använda ramavtalet. Avropsanmälan är en bekräftelse på intresse för avtalet. När avropsanmälan är gjord kan du som beställare gå vidare till steg två, det vill säga avropa och beställa på ramavtalet.