Adda

Vad är skillnaden mellan upphandlingsansvarig och beställare?

Upphandlingsansvarig, ibland även kallad inloggningsansvarig, är den som ansvarar för att betala den årliga serviceavgiften och göra avropsanmälan på våra ramavtal. Du som är beställare avropar och beställer produkter/tjänster till din verksamhet från ramavtalen.