Materialbrist i pandemins spår

materialbrist corona.jpg

Just nu råder det en global brist på flera olika råvaror på grund av pandemin. Detta kan leda till höjda råvarupriser och leveranssvårigheter. Inköpscentralen bevakar utvecklingen och listar nedan de ramavtal som påverkas här och nu samt de som kan komma att påverkas längre fram. På respektive ramavtals sida kan du läsa mer hur avtalet påverkas. Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt.

Påverkade ramavtal

Möbler 2017 - påverkas av prisjusteringar

Hygienartiklar och städmaterial - kan påverkas av prisjusteringar och har leveransstörningar

Material för kontor och skola samt datortillbehör - påverkas av leveransstörningar

Fordon 2018 - längre leveranstider än normalt

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 - längre leveranstider än normalt

Trygghetslarm och larmmottagning - längre leveranstider än normalt

Lekmaterial 2017 - påverkas av prisjusteringar

Parkmaskiner och gräsklippare 2019 - längre leveranstider än normalt

Elektriska arbetsfordon 2020 - längre leveranstider än normaltt

Har du frågor?

Kundsupport symbol för frågor

Kontakta oss

Tel: 08 525 029 96
Mejl: inkopscentralen@adda.se

"Förutom globala pris- och efterfrågeökningar på råvarusidan ser vi en kraftigt ökad efterfrågan på plast, halvledare och vissa stålprodukter. Det skapar flaskhalsar med leveransförseningar och prishöjningar som följd"

Läs intervjun i sin helhet