Ramavtal och upphandling inom digitalisering

Här hittar du våra ramavtal som kan stötta i digitaliseringsarbetet och bli en genväg till digitalisering. Längre ner finner du även våra planerade och pågående upphandlingar inom området.

Bakrundsbild för sidhuvud

Befintliga ramavtal

 • Digitala enheter för arbetsplats och skola - Ramavtalet erbjuder ett brett, kvalitativt utbud av digitala enheter och produktnära tjänster. Stort fokus är på hållbarhet och en av nyheterna är möjligheten att avropa digital enhet som tjänst.
 • Datakommunikation Sjunet - Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, fristående från internet, för organisationer som är verksamma inom vård- och omsorgssektorn i Sverige.
 • AV-produkter och tjänster - Ramavtalet tillgodoser behovet av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.
 • IT-konsulttjänster - Ramavtalet erbjuder ett brett, kvalitativt utbud av IT-konsulttjänster till marknadsmässiga priser. 
 • Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster [start 1 dec] - Syftet med upphandlingen är att underlätta att köpa dokumenthanteringsprodukter och tjänster till konkurrenskraftiga priser.
 • Programvaror och molntjänster - Ramavtalet omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Det kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.
 • Trygghetslarm och larmmottagning - De tillfälliga ramavtalen ska möta det ökade behovet av digitala trygghetstjänster och produkter som möjliggör för äldre och personer med funktionsnedsättning att tryggt bo kvar hemma och kunna tillkalla hjälp vid behov.
 • Digitala och fysiska utskickstjänster - Ramavtalet ska möjliggöra för upphandlande myndigheter att tillgodose sitt behov av tjänster för digital och fysisk distribution av fakturor, kallelser, provsvar och annan information till kundgrupper så som medborgare, patienter, boende och företag.
 • Boknings- och bidragslösningar - Avtalet erbjuder systemlösningar för kommuners behov av stöd i bokning- och bidragsprocesser.
 • E-arkiv - Ramavtalet omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet.
 • E-litteratur - Ramavtalet innefattar ett brett utbud av e-böcker och e-ljudböcker till bibliotekens egna system. Allt med förmånliga priser och rabattsatser.

Pågående upphandlingar

 • IT-konsulttjänster - Målet med upphandlingen är att kunna teckna ramavtal med leverantörer som kan erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av IT-och verksamhetsutvecklingskonsulter. Kommande ramavtal kommer kunna vara ett stöd för kommuner och regioner i deras digitaliseringsresa.
 • Säkerhetsteknik - Syftet med upphandlingen är att tillgodose beställares behov av säkerhets- och brandteknisk utrustning och system.
 • Trygghetsskapande teknik – Överprövad. Med upphandlingen av trygghetsskapande teknik för särskilt och ordinärt boende vill vi tillgodose upphandlande myndigheters behov att utan dröjsmål kunna uppmärksamma brukares behov av stöd och hjälp och att kunna utföra tillsyn på distans.

Ida Engberg om utvecklingen av kategorifamilj IT och digitalisering

Ida_dag_med_skylt_375.jpg

Vi arbetar med brett nätverkande och stor samverkan för att driva på marknaden för utveckling av nya och innovativa tjänster. Samverkan kring digitalisering sker dels inom SKR-familjen – SKR, Inera och Adda och dels med beställarnätverk för närhet till aktuella verksamheter hos våra kunder samt myndigheter och branschorganisationer på området.