Genvägar till digitalisering

Vi arbetar med stort fokus på samverkan och brett nätverkande för att driva på utvecklingen och marknaden, för nya innovativa tjänster, och vill bidra med stor verksamhetsnytta till kommuner, landsting och regioner på deras resa för digitalisering. I samverkan med SKR och Inera strävar vi efter att erbjuda ett grundutbud av ramavtal för avrop av IT och digitala tjänster samt sprida goda exempel på lösningar till hela Sverige.