Kan vi koppla vår lokala information till HR- och Chefsguiden?

Ja, extern information till exempel lokala styrdokument kan enkelt kopplas till relevant text vilket ger dig som användare en tydlig överblick över vad som gäller i den egna kommunen/regionen.