Är HR- och chefsguiden krånglig att installera?

Nej, då den är helt webbaserad, kräver den ingen installation och kan utifrån behov enkelt kopplas till organisationens intranät eller liknande.