Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Vanliga frågor och svar Lönelänken

Hur loggar jag in på Lönelänken?

Efter att du har skickat in och ansökt om ett abonnemang och fått en bekräftelse på att din beställning är genomförd så loggar du in på Lönelänken här. Du loggar in genom att skriva ditt användarnamn och ditt eget valda lösenord. Du får därefter en unik OTP-kod skickad till det mobilnummer som du angav i din abonnemangsorder, ange koden och klicka på fortsätt.

Jag får inget sms när jag försöker logga in

Det kan bero på att telefonnumret du uppgav i orderbekräftelsen inte kan ta emot sms, tänk på att ange ett mobilnummer när du lägger din beställning. Behöver du ändra telefonnummer gör du det genom att mejla till lonelanken@adda.se

Fungerar Lönelänken i alla webbläsare?

Lönelänken är utvecklad och testad för att användas i Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge. För närvarande fungerar det även att använda Internet Explorer, men denna webbläsare kommer sluta supporteras under 2020.

Vad är det för skillnad på de olika behörigheterna

Avancerad användare - en person som tilldelats behörighet till tjänsten och har tillgång till rapporterna Eget data, SKR:s personal- och lönestatistik, Egna rapporter, Lönekartläggning och Önskad lönestruktur på personuppgiftsnivå och har rättighet att ladda upp Eget data. Som avancerad användare får man även behörighet att bygga egna rapporter. För att kunna använda den så kallade ”Rapportbyggaren” kommer den "Avancerade användaren" få ytterligare en inloggning med ett annat användarnamn.

Användare nivå 1 - en person som tilldelats behörighet till tjänsten och rapporterna Eget data, SKR:s personal- och lönestatistik och Egna rapporter och kan se personuppgifter.

Användare nivå 2 - en person som tilldelats behörighet till tjänsten och rapporterna Eget data, SKR:s personal- och lönestatistik och Egna rapporter men kan inte se personuppgifter.

Kontaktperson - en person som för sin arbetsgivare har rättighet att godkänna och bilda nätverk med annan arbetsgivare än sin egen.

Vad kostar ett abonnemang

Lönelänken 3.0 har en årlig grundavgift på 15 000 kr. Kostnaden per användarkonto är 5 000 kr.

Är det någon prisskillnad på de olika behörigheterna

Nej, det är i dagsläget ingen priskillnad på de olika behörigheterna/kontotyperna.

Kan jag ha ett abonnemang som flera användare kan använda?

Nej, kontona i Lönelänken är individbundna, det vill säga en användare per abonnemang.

När vi delar data måste den andra kommunen acceptera innan vi kan se den statistiken?

Ja, och vi på Adda måste även godkänna detta. Det blir ett trepartsgodkännande.

När jag klickar på ”fliken inläsning av eget data” så kommer det inte upp någonting

När du klickar på fliken så kan det komma upp en ruta i webbläsaren som säger "endast säkert innehåll visas". Klicka då på "visa allt innehåll" så borde du komma in på sidan. Har du av misstag stängt ned denna ruta så får du stänga ned och gå in på applikationen igen.

Kan jag spara vissa urval som ett "bokmärke" för återkommande tillfällen?

Ja du kan behålla ditt urval till nästa gång du loggar in i systemet.

Kan man jämföra löneläget för olika AID-koder mellan olika "enheter" inom organisationen?

Ja, du kan bygga din organisation i sju nivåer, det betyder att ni på enhetsnivå kan se vad en viss befattning tjänar och kan jämföra mot motsvarande befattning på en annan enhet.

När vi skapar egna rapporter går det då att välja exempelvis p5, p25 och så vidare utöver p10 - p50 - p90?

Ja, på eget data kan du göra det.

När under året kommer SKR:s personal- och lönestatistik in i Lönelänken?

I november 2019 rapporterar arbetsgivarna in och i mars mars/april 2020 blir statistiken tillgänglig i verktyget.

Kommer medianen visas om gruppen är mindre än tio?

Nivån är satt till 5 personer (för Eget data), men för grupper mellan 5 - 9 personer visas endast median. Gällande SKR:s personal- och lönestatistik är nivån fortsatt 10 personer.

Kan jag kontakta en "ny" kommun/region på ett enkelt sätt för att få dela statistik?

Ja, det är en digitaliserad process inne i systemet. Du skickar en delningsförfrågan till en specifik kommun/region eller ett definierat nätverk. Den person med behörighet hos dessa, godkänner förfrågan och när vi på Kommentus får ett underlag för detta (via systemet), så kopplar vi ihop er.

Kan jag dela den egna statistiken med alla och inte bara det egna nätverket?

Du kan skapa nätverk och dela data med andra kommuner/regioner än de som ingår i det egna länet. Om du har delat data med en annan kund men inte är intresserad av den som jämförelse i den analys du gör för tillfället, så kan du enkelt klicka ur den kunden.

Är det regionindelat i novemberstatistiken?

Ja, i novemberstatistiken (SKR:s personal- och lönestatistik) kan du få det uppdelat inte bara på riket utan även på "Södra Sverige", "Tre största" med mera.

Finns det andra jämförelsegruppen än riket?

Ja, det gör det, kommuner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och Stockholms län. Regioner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och De tre största.

Vilka exportmöjligheter finns i Lönelänken?

Du kan exportera alla objekt, alla tabeller går att exportera till Excel/PDF och alla diagram till bilder. Det går också att exportera grunddatan till diagrammen till Excel.

Går det att exportera tabeller till Excel?

Vid alla tabeller så finns det en knapp längst upp till höger som heter "exportera till Excel". Genom att trycka här så kommer datan att läggas in en Excel-fil som går att ladda ned.

Kan jag exportera jämförelser till Excel och PDF?

Ja, det kan du göra.

Kan jag i lönekartläggningsmodulen göra en regelrätt lönekartläggning inklusive arbetsvärdering?

Ja du kan:

  • Få fram vilka som är kvinnodominerade grupper (mer än 60% kvinnor)
  • Analysera kvinnors lön i förhållande till mäns (andel av mäns lön)
  • Analys av kvinnors och mäns löner inom lika arbeten i form av prickdiagram (lön/ålder) medellön och medelålder
  • Gruppera i likvärdiga arbeten
  • Analys av medellöner mellan likvärdiga arbeten

Arbetsvärderingen kan inte göras i systemet, men kan läsas in i eget data och användas för analys av likvärdiga arbeten. Om du inte läser in arbetsvärdering kan AID eller befattning användas för analysen.

Lönekartläggning kan enbart göras på eget data.

Kan jag få ut medellöner?

Ja, det går att få fram medellöner.

Kan jag välja inläsning av egen data?

Genom att välja "inläsning av egen data" så finns det möjlighet att kunna ladda upp eget data till Lönelänken. Väljs inte detta så går det inte att läsa in eget data (du kan fortfarande se eget data-applikationen). I övrigt är det ingen skillnad.

Finns det stöd för arbetsvärderingen?

Ja, du kan läsa in en arbetsvärdering som du redan har gjort.