Kan man jämföra löneläget för olika AID-koder mellan olika "enheter" inom organisationen?

Ja, du kan bygga din organisation i sju nivåer, det betyder att ni på enhetsnivå kan se vad en viss befattning tjänar och kan jämföra mot motsvarande befattning på en annan enhet.