Vad förbinder vi oss till om vi går med i projektet?

  • Mäta organisationens digitala mognad och definiera den målgrupp som ska mäta.
  • Tillhandahålla vår kostnadsfria utbildning till organisationen och tillse att samma målgrupp som mäter organisationens digitala mognad går utbildning.
  • Delta på nätverksträffar/erfarenhetsutbyten.
  • En eller flera kontaktpersoner från organisation som arbetar mot projektet.