Varför ska jag ange namn på den som ska signera avtalet i samband med anmälan?

När du har fyllt i anmälningsformuläret får du ett välkomstmejl och inloggning till vår gemensamma samarbetsyta där du hittar all information om projektet samt tillgång till allt material som finns i projektet.

I samband med att ni anmäler er till projektet skickas då projektavtalet till den i er organisation som ska signera avtalet så att deltagandet i projektet avser påbörjat.