Varför ska min organisation välja att gå med i projektet?

  • Projektet kommer att subventionera självskattningsverktyget DiMiOS under projektet.
  • Projektet kommer att tillhandahålla en utbildning i digital mognad som är anpassad för kommuner och regioner.
  • Projektet kommer att ta fram flera metodstöd i hur organisationen ska arbeta med resultatet från mätningen av digital mognad för att stödja förflyttning och möjliggöra ökad dialog i organisationen.
  • Projektet kommer att arrangera nätverksträffar för projektdeltagare för att kunna utbyta erfarenheter och att organisationerna ska stödja varandra i arbetet med digital mognad.
  • Projektet kommer att ha en egen samarbetsyta för projektets kontaktpersoner i organisationerna för samverkan, information och dialog.