Hur mycket tid behöver vi lägga?

Projektet önskar en koordinator som representerar organisationen. Koordinatorn beräknas lägga 5% av en årsarbetskraft i projektet i form av att koordinera mätningen av digital mognad i sin egen organisation, delta på sex stycken nätverksträffar under 2021-2022 samt koordinera att den kostnadsfria utbildning som tas fram i projektet levereras till organisationen för genomförande.

Självskattningen (mätningen) som den utvalda respondentgruppen gör beräknas ta cirka 15 minuter per medarbetare beroende på upplägg samt tar utbildningen cirka 60 minuter att genomföra.