Kan kommun- eller regionägda bolag ingå i projektet?

Projektet riktar sig enbart till kommuner och regioner då det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som är projektägare. Däremot har vi, tillsammans med leverantören av mätverktyget DiMiOS, tagit fram en koncernlicens. Den omfattar ett obegränsat antal bolagslicenser och priser för en koncernlicens är fyra gånger det vanliga licenspriset vilket gör koncernlicens fördelaktigt om man vill inkludera mer än tre bolag i sin mätning av digital mognad. Projektets leveranser, inklusive nätverksträffar, är enbart till för kommuner och regioner men inom er kommun- eller regionkoncern kan ni samarbeta kring leveranserna gällande exempelvis metodstöd.