Vad innehåller projektavtalet?

Projektavtalet gäller mellan Adda AB och din organisation. I projektavtalet klargörs projektleverantören (Adda) och projektdeltagarens (medlem) åtaganden samt kostnader i projektet.

Projektets avtal innehåller även ett pub-avtal som bilaga.

Läs mer om vad ni förbinder er till i kommande frågor och svar.