Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Styrning av digitalisering 19 september

Seminariet fokuserar på styrning av digitalisering utifrån olika perspektiv. Fokus kommer att ligga på modern styrning och ledning av offentlig förvaltning och hur vi kan styra digitalisering för att uppnå ändamålsenlig digitalisering.

Datum: 19 september 2023

Tid: 09:00-12:00

Plats: Digitalt via Teams

För vem? Detta seminarium arrangeras inom ramen för Kompetensforum för digital mognad. Seminariet är kostnadsfritt för de organisationer som är medlemmar i Kompetensforum, för övriga utgår en avgift på 500 kronor.

Anmälan: Detta seminarium kräver anmälan.

Om seminariet

Forskning menar på att de brister som finns i offentlig sektors digitalisering är direkt relaterade till styrning och styrningsmekanismer. Allt ifrån avsaknad av portföljhantering och koncernstyrning till finansieringsmodeller för digitalisering och prioritering av detsamma. 

I detta seminarium möts forskare och digitaliseringsansvariga kommunrepresentanter för att tala om nuläget och vägen framåt mot en ändamålsenlig styrning av digitalisering.

Seminariets föreläsningsdelar kommer att spelas in och textas.

Medverkande

Malin Aronsson, kommundirektör, Kungsbacka kommun

På temat: Hur rustar man ledare för ständig förändring, hur bör vi jobba mot en modern ledning av offentlig förvaltning och varför rollen som kommundirektör är högst relevant för styrning av digitalisering

Malin Nordström, forskare och ledare av Tankesmedjan Praktikforskarna, Örebro universitet

På temat: Digitaliseringsbeslut på stadig grund

Johan Magnusson, föreståndare, Swedish Center for Digital Innovation 

På temat: Offentlig sektors digitalisering; hur man på bästa sätt leder och styr verksamheter för att nyttja digitaliseringens möjligheter

Anna Gärdin, framtidsdirektör och Andrej Kravljaca, framtidsstrateg, Huddinge kommun

På temat: Goda exempel från Huddinge kommun - hur vi jobbar med styrning av digitalisering

Målgrupp

  • Ledningsgrupper
  • Chefer och ledare
  • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
  • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Moderatorer

  • Julia Larsson, teamledare digitalisering och innovation, Adda Kompetens
  • Hanna Lundborg, strateg, SKR