Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Mätning

I detta steg förankras arbetet med DiMiOS i organisationen och den första mätningen genomförs. I andra iterationen (år 2 och framåt) ersätts steget "Förankring" mot "Uppföljning".

Förankring

 • Säkerställ att en projektledare finns på plats som ansvarar för att genomföra undersökningen och att resultaten följs upp. Om det är en stor organisation med flera förvaltningar rekommenderas att projektledaren har en arbetsgrupp till sitt förfogande med representanter från varje förvaltning för att säkra ändamålsenlig förankring och arbete ute i verksamheterna.
 • Säkerställ att en styrgrupp (eller motsvarande) finns på plats som ansvarar för att vara mottagare av resultatet och föra vidare dessa i styrningen.
 • Identifiera respondenter med hjälp av checklista.
 • Kommunicera vikten av ändamålsenlig digitalisering och vikten av att skapa ett faktabaserat underlag för att styra denna process genom till exempel film och e-post till utvalda respondenter.
 • Kommunicera definitioner på särskilda ord i mätningen som till exempel IT-avdelning etc. och hur dessa ska tolkas i er organisation.

Genomförande

 • Bygg organisationsträd i DiMiOS för att kunna göra interna jämförelser.
 • Lägg upp samtliga respondenter i DiMiOS (om ni vill skicka ut anonyma länkar, se DiMiOS-guide)
 • Vid behov, revidera e-postmeddelandet som går ut till samtliga respondenter vid mätningen
 • Starta mätningen.
 • Övervaka status i mätverktyget DiMiOS.
 • Stötta och svara på frågor från respondeter.
 • Om för lågt deltagande (<50%), återöppna mätningen och förläng svarstiden
 • Håll koll på fritextsvaren för att identifiera eventuella brister.
 • Mätningen avslutas per automatik efter 30 dagar såvida den ej förlängs.
 • Sammanfatta lärande från mätningen genom exempelvis e-post, telefon eller annan feedback från respondenter i en kort rapport.

Intressenter/målgrupp

 • Ledning
 • DiMiOS-administratör/projektledare
 • Styrgrupp
 • Arbetsgrupp

Ungefärliga tidsangivelser

 • Förankring: 4-6 veckor
 • Förberedelser i mätverktyget: 1 vecka
 • Genomförande av mätning: 4 veckor
Lars Lindsköld, Västra Götalandsregionen berättar om fasen Mätning
8 minuter